☰ menu
×Aktuality a články Činnost 2020 Činnost 2019 V. - XII. Činnost 2019 I. - IV. Činnost 2018 Plán na rok 2020 Ke stažení Ke stažení Ke stažení Přihlášky Přihlášky Přihlášky Naše služby Domácí zdravotní péče Kurzy první pomoci Ošacovací středisko Půjčovna zdravotnických a jiných pomůcek Dárcovství krve JÓGA pro seniory Hudba a zpěv pro seniory Okresní studijní středisko Soutěže Mladých zdravotníků Připravujeme Aktuální pomoc seniorům Kroužek PRVNÍ POMOCI Příměstský tábor 2020 Pomáhejte s námi Pomáhejte s námi Místní skupina ČČK ZÁHOŘÍ Místní skupina ČČK Písek III. Místní skupiny VIII., IX., X. a Akademie III. věku Kontakt Kontakt Kontakt
 

„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“

Činnost OS ČČK Písek v roce 2020 LEDEN - PROSINEC

 ČERVENEC: Dětský den v Čížové

Český červený kříž Písek

Dne 4. 7. 2020 se od 14.00 hod. konal DĚTSKÝ DEN v Čížové, kde nemohl chybět ani stan ČČK. Děti se zde pomocí her učili první pomoc. Za nasbírané body poté mohli získat mnoho cen nebo se nechat například namaskovat našimi profesionálními maskéry. Stanovištěm prošlo na 67 účastníků.

 

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

 

ČERVEN: PODĚKOVÁNÍ 

 Touto cestou děkujeme za velikou finanční/materiální/humanitární pomoc a podporu

  • Nadaci ČEZ
  • ČČK
  • Nadaci Karel Komárek Family Foundation
  • Jihočeskému kraji

Český červený kříž Písek         Český červený kříž Písek     

Český červený kříž Písek     Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

 

ČERVEN: ŠKOLENÍ ZDRAVOTNÍCH SESTER

Český červený kříž PísekDne 11. 6. 2020 proběhlo školení zdravotních sester a zapojení do nového projektu NUTRICIA.

 

 

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

 

 KVĚTEN: KURZ ZZA 

Český červený kříž PísekV březnu před dobou Covid-19 probíhal zdravotnický kurz ZZA, který 16 účastníků úspěšně ukončilo poslední víkend v květnu. Všem účastníkům gratulujeme.

Zdravotník zotavovacích akcí (41 hodin)

ČČK má na výuku zdravotníků zotavovacích akcí akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Absolventi tohoto kurzu jsou podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, oprávněni vykonávat zdravotníky na zotavovacích a podobných akcích a školách v přírodě.

Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

 

KVĚTEN: VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ 2020

Český červený kříž PísekDne 28. 5. 2020 se na OS ČČK Písek konala od 13.00 hod. Dozorčí rada, Výkonná rada a od 14.00 hod. následovalo Valné shromáždění.

Valného shromáždění se účastnili delegáti z devíti MS, hosté a daňový poradce, který všechny informoval o finančních záležitostech OS ČČK Písek. Tento den po rezignaci na funkci předsedy VR, z důvodu vysokého věku, byla navržena a zvolena nová předsedkyně a místopředsedkyně výkonné rady a stejně tak byli zvoleni dva noví členové do dozorčí rady. Kromě voleb se dále řešil aktuální program na rok 2020, působení humanitární jednotky a realizované a plánované akce MS. Poté byla možnost oslavit krásné narozeniny člena VR pana Jaroslava Putschögla, který slavil své 81. narozeniny. 

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek

 

KVĚTEN: POMÁHÁME JI JINAK 

Český červený kříž PísekV průběhu měsíce května pomáhali mladí členové z MS VII. pod vedením Ing. Bc. Karla Dvořáka v Milevsku vyklízet byt, na který zůstala paní úplně sama. Všem moc děkujeme.

 

 

Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek

 

KVĚTEN: SPONZORSKÉ DARY 

Český červený kříž PísekV průběhu měsíce května k nám dorazily sponzorské dary, které tak mohli potěšit naše dobrovolníky a členy, kteří pomáhali v době Covid-19 a samožřejmě jsme nezapomněli ani na naše klienty v DPS. Mockrát děkujeme ČČK Praha!!!

 

 

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek

 

DUBEN: SPONZORSKÝ DAR

Český červený kříž PísekDěkujeme paní Kotrbaté za dovoz sponzorského daru v podobě 150 ks velikonočních perníčků pro naše seniory v Domě s pečovatelskou službou v Čechově ulici 454.

 

 

 

Všem přejeme klidné a pohodové Velikonoce!!!

Tým OS ČČK Písek

 

 

DUBEN: POMOC DRUHÝM 

Aktuální pomoc seniorům

Český červený kříž PísekOS ČČK Písek šije roušky, pomáhá s jejich rozvozem, dále rozváží seniorům rukavice, dezinfekční přípravky, pomáhá s donáškou nákupu, která je určená osamoceným seniorům a seniorům, jejíž rodina v současné době z nějakého důvodu nemůže pomáhat (nemoc nebo vzdálenost). Pomáhají jednotliví dobrovolníci, Skauti, členové a zaměstnanci OS ČČK Písek, kterým je více jak 18 let a mají podepsané čestné prohlášení a jsou ochotni pomáhat druhým lidem a vědí, co je zodpovědné chování. Vždy budou mít na sobě roušku, rukavice a nevcházejí k lidem do bytů.

Agentura domácí zdravotní péče funguje stále v nepřetržitém režimu. V současné době máme 10 zdravotních sester v terénu a pracují i o sobotách a svátcích. Stejně tak fungují Doplňkové služby a stálá služba v Domě s pečovatelskou službou v Čechově ulici 454.

 

Oblastní spolek Českého červeného kříže Písek ve spolupráci s veřejností a Dobrovolnými hasiči města Písek podpořili domov pro seniory v Břevnici zasažený koronavirem.

 

Díky facebookovým stránkám „Roušky v Písku“ vzešel od Anny Vodsloňové nápad pomoci seniorům, kteří jsou aktuálně v tíživé životní situaci v domově pro seniory v Břevnici. Tento nápad se setkal s podporou veřejnosti a za pomoci Dobrovolných hasičů a OS ČČK Písek dali dohromady rukavice, roušky, křížovky, knížky a mnoho dalších dobrot, které dobrovolní hasiči a členové ČČK v pátek 3. 4. 2020 odvezli klientům a zaměstnancům do Břevnice. Každý, kdo se na této akci podílel, zaslouží velké poděkování!

Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

 

BŘEZEN: POMOC DRUHÝM 

Český červený kříž PísekPojďte se podívat, jak v těchto dnech pracují zdravotní sestry píseckého červeného kříže

Mnozí z nás dodržují karanténu. Většinu času sedíme doma a vymýšlíme, čím si ukrátíme čas. Kdo však jede naplno a možná víc než kdykoli před tím, jsou zdravotníci. A to prý ten největší pracovní nápor teprve očekávají. V jakém režimu nyní funguje červený kříž se dozvíte v tomto videu. Avšak organizací, které se věnují zdravotnické, pečovatelské a další humanitární práci je v Písku více. My se pokusíme představit i jejich činnost, protože si všechny zaslouží naši pozornost a respekt za to co dělají.

Český červený kříž Písek

https://www.youtube.com/watch?v=J4SrB47zxdg&fbclid=IwAR0e5oAmTCQ-_vg-5lX_BE4Ub-1-Asw_UF6zmVUpFNjzWpXwGT3BzvkaVMA

 

Jiří Klokočka, Město Písek

 

BŘEZEN: POMOC DRUHÝM

Český červený kříž PísekDěkujeme firmě Leifheit z Blatné za šité roušky, Laďce Bečkové a celé její rodině a dalším jednotlivcům, kteří pomáhají šít, roznášet roušky a informovat seniory v této nelehké době. Nejsme v tom sami, děkujeme!!!!

 

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

 

 BŘEZEN: ROUŠKY PRO ZDRAVOTNÍKY A SENIORY

Český červený kříž PísekDěkujeme Athelasu za ručně šité roušky pro naše zaměstnance, členům ČČK a rodině Putnových za šití roušek pro naše zaměstnance a obyvatele z Domu s pečovatelskou službou a děkujeme Jiřímu Černému a jeho rodině za dovoz jednorázových roušek.

 

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek

 

BŘEZEN: POMOC DRUHÝM LIDEM!!!!

 V současné době

JE NUTNÁ POMOC RODINY A SOUSEDSKÁ VÝPOMOC!!!

Pokud potřebujete donášku NÁKUPU do bytu, která je určená osamoceným seniorům a seniorům, jejíž rodina v současné době z nějakého důvodu nemůže pomáhat (nemoc nebo vzdálenost) neváhejte se obrátit na telefonní číslo, rádi Vám pomůžeme:

OS ČČK Písek zajišťuje zejména sídliště Dukla a okolí Čechovy ulice.

Telefon: 382 213 186

Obědy zajišťuje Městské středisko sociálních služeb města Písek formou rozvozu obědů více informací: Bc. Lenka Pekárková, Dis 382 213 974

Sběrné místo roušek je v Athelas – Domácí hospic vedle Nemocnice Písek

Pomáhají jednotliví dobrovolníci, Skauti, zaměstnanci OS ČČK Písek, kterým je více jak 18 let a mají podepsané čestné prohlášení a jsou ochotni pomáhat druhým lidem a vědí, co je zodpovědné chování. Vždy budou mít na sobě roušky a nevcházejí k lidem do bytů.

Český červený kříž Písek

Josef Zajíček:

Zdravím přátelé, po telefonické domluvě s Oskar Šimčík jsem se rozhodl také přiložit ruku k dílu, aby toho naši kolegové neměli moc.

ROZVOZ NÁKUPŮ
Ode dne 17.3.2020 budu osobně zajišťovat rozvoz nákupů seniorům z Písku a přilehlého okolí. Pokud vám je více než 65 let, jste z jižních Čech a nemůžete si sami nákup zajistit, objednávejte na tomto telefonním čísle: 607 410 183. Rozvoz nákupů je ZDARMA. Samozřejmě budu při předání nákupu vybaven ochranou rouškou a rukavicemi.

KDO SI MŮŽE OBJEDNAT? Každý z Písku a přilehlého okolí, komu je více než 65 let a nemá možnost nakoupit si sám.

NA TELEFONNÍM ČÍSLE: 607 410 183

OD KOLIKA DO KOLIKA? Objednávejte denně mezi 14. - 18. hodinou

Váš nákup Vám doručím nejpozději do 24 hodin. O dodávce nákupu budete informováni individuálně telefonicky.

Pomáháme Jihočechům v nouzi!

Prosím o sdílení!!!

 

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek

 

ÚNOR: Koronavirus 

Zde najdete důležité informace: 

https://www.khscb.cz/view.php?cisloclanku=2020020016

 

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek

 

ÚNOR 2020: Výroční schůze MÍSTNÍCH SKUPIN

Český červený kříž PísekDne 19. 2. 2020 proběhla výroční schůze místních skupin ČČK. V současné době má Oblastní spolek ČČK Písek na 429 členů převážně seniorského věku, kteří se stále aktivně setkávají a spolupracují na mnohých akcích pořádaných místní organizací. Při této příležitosti k nám zavítala Vedoucí oddělení sociální práce a pomoci, paní Mgr. Zuzana Staffová, která seznámila seniory s poskytovanými službami v píseckém regionu.

Český červený kříž Písek  Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek

 

LEDEN - ÚNOR 2020: Výuka první pomoci

Český červený kříž PísekDne 14. 2. 2020 členové Místní skupiny ČČK III. pod vedením Filipa Sobotky navštívili dětí ze 3. Mateřské školky T.G.M., kde se společně učili zásadám první pomoci.

 

 

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek