☰ menu
×Aktuality a články Činnost 2020 Činnost 2019 V. - XII. Činnost 2019 I. - IV. Činnost 2018 Plán na rok 2020 Ke stažení Ke stažení Ke stažení Přihlášky Přihlášky Přihlášky Naše služby Domácí zdravotní péče Kurzy první pomoci Ošacovací středisko Půjčovna zdravotnických a jiných pomůcek Dárcovství krve JÓGA pro seniory Hudba a zpěv pro seniory Okresní studijní středisko Soutěže Mladých zdravotníků Připravujeme Aktuální pomoc seniorům Kroužek PRVNÍ POMOCI Příměstský tábor 2020 Pomáhejte s námi Pomáhejte s námi Místní skupina ČČK ZÁHOŘÍ Místní skupina ČČK Písek III. Místní skupiny VIII., IX., X. a Akademie III. věku Kontakt Kontakt Kontakt
 

„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“

PLÁN OS ČČK PÍSEK na rok 2020

plán bude doplněn po stanovení termínů dalších akcí (poslední úprava: 26. 6. 2020)

 

Plán na rok 2020

22. 1.

22. 1.

Školení PP pro zaměstnance Jitex a.s. Písek

 

23. 1.

23. 1.

Valná hromada MS ČČK Záhoří

od 17.00 hod.

13. 2.

13. 2.

Školení PP pro zaměstnance KDS Stavební s.r.o. Písek

od 12.30 hod.

14. 2.

14. 2.

PP pro děti MŠ Pražská

od 09.00 hod.

19. 2.

19. 2.

Výroční schůze MS skupin ČČK VIII., IX., X.

od 14.00 hod.

21. 2.

21. 2.

Výkonná rada

od 14.00 hod.

22. 2.

22. 2.

Školení PP pro zaměstnance Královská školka Písek

od 14.00 hod.

28. 2.

28. 2.

Školení PP pro zaměstnance Městský úřad Albrechtice

 

28. 2.

28. 2.

2. Reprezentační ples ČČK (Praha – Žofín)

od 20.00 hod.

4. 3.

4. 3.

Akademie III. věku – přednáškový měsíc I. část

od 14.00 hod.

6. 3.

6. 3.

Lesy města Písek

od 09.00 hod.

7. 3.

7. 3.

2. část školení předsedů OVR a ředitelů (Praha)

 

7. 3.

22. 3.

ZZA – zdravotník zotavovacích akcích

zrušeno

11. 3.

11. 3.

Akademie III. věku – přednáškový měsíc II. část

od 14.00 hod.

16. 3.

16. 3.

Setkání neziskových organizací

od 10.00 hod.

18. 3.

18. 3.

Akademie III. věku – přednáškový měsíc III. část

zrušeno

25. 3.

25. 3.

Den ochrany za mimořádných událostí SOŠ a SOU Písek

zrušeno

25. 3.

25. 3.

Akademie III. věku – přednáškový měsíc IV. část

zrušeno

26. 3.

26. 3.

Dozorčí rada + Valné shromáždění

přesunuto na pozdější dobu

31. 3.

31. 3.

Školení PP pro zaměstnance Stavební společnost Casta a.s.

zrušeno

1. 4.

1. 4.

Den ochrany za mimořádných událostí SOŠ a SOU Písek

zrušeno

7. 4.

7. 4.

ČČK Praha – dovoz a rozvoz materiálu (roušky, respirátory, dezinfekce)

od 10.00 hod.

17. 4.

17. 4.

Výkonná rada

zrušeno

duben

duben

ZŠ Sepekov – příprava na soutěž

zrušeno

19. 4.

19. 4.

DD Zvíkovské Podhradí – DEN IZS + ČČK

přesunuto na červen nebo září

2. 5.

8. 5.

Soustředění Mladých zdravotníků

zrušeno

13. 5.

13. 5.

Soutěž Mladých zdravotníků OK MZ – Písek

zrušeno

16. 5.

16. 5.

Dračí lodě – ČČK a Dobrovolný hasiči města Písek

zrušeno

18. 5.

18. 5.

Krajské kolo MLADÝ ZDRAVOTNÍK – KK MZ STRAKONICE

zrušeno

28. 5.

28. 5.

Výkonná rada/Dozorčí rada/Valné shromáždění

od 13.00 hod. VS od 14.00 hod.

4. 6.

4. 6.

Dětský den Čížová

od 14.00 hod.

6. 6.

6. 6.

150 let Sbor dobrovolných hasičů v Milevsku

zrušeno

11. 6.

11. 6.

BDK – slavnostní večeře

zrušeno

11. 6.

11. 6.

Projekt Nutricie - ADP

od 13.30 hod.

12. 6.

12. 6.

Školení pro zaměstnance Stavební společnost Casta Písek a.s.

od 13.00 hod.

13. 6.

13. 6.

Školení pro předsedy I. část – Praha

 

18. 6.

18. 6.

Výkonná rada

od 15.00 hod.

18. 6.

18. 6.

Republikové kolo soutěže MZ – Jablonec nad Nisou

zrušeno

22. 6.

22. 6.

Přednáška smluvní vztah mezi poskytovatelem zdrav. služeb a zdravotní pojišťovnou v praxi

od 9.00 hod.

26. 6.

26. 6.

Setkání neziskových organizací - KOKO

od 9.00 hod.

4. 7.

4. 7.

Den dětí Čížová

od 14.00 hod. (Filip)

13. 7.

13. 7.

Ukázky PP na letním táboře

(Filip)

1. 8.

1. 8.

Klub turistů při ČČK

 

4. 9.

4. 9.

Výkonná rada

od 14.00 hod.

8. 9.

9. 9.

Adaptační kurz SZŠ Písek

celý den – zasedací místnost

16. 9.

16. 9.

Akademie III. věku – II. část

od 14.00 hod.

23. 9.

23. 9.

Akademie III. věku – III. část

od 14.00 hod.

24. 9.

24. 9.

BDK – slavnostní večeře

od 18.00 hod.

26. 9.

26. 9.

Školení pro předsedy II. část – Praha

 

30. 9.

30. 9.

Akademie III. věku – IV. část

od 14.00 hod.

5. 10.

5. 10.

Porada ředitelů Úřadu OS ČČK

 

7. 10.

7. 10.

Svaz Diabetiků – schůzka

od 14.30 hod.

15. 10.

15. 10.

Veřejné měření GLYKEMIE

od 09.00 hod. do 16.00 hod.

10. 11.

10. 11.

Benefiční koncert pro dárce krve OS ČČK  ČB – Pavel Šporcl, houslový virtuóz

 

4. 11.

4. 11.

Svaz Diabetiků – schůzka

od 14.30 hod.

5. 11.

5. 11.

Výkonná rada

od 15.00 hod.

19. 11.

19. 11.

Dozorčí rada

od 10.00 hod.

26. 11.

26. 11.

BDK

od 18.00 hod.

2. 12.

2. 12.

Svaz Diabetiků – schůzka

od 14.30 hod.

17. 12.

17. 12.

Výkonná rada + předvánoční posezení

od 13.00 hod.

 

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek