☰ menu
×Aktuality a články Činnost 2023 Činnost 2022 Činnost 2021 Činnost 2020 Činnost 2019 V. - XII. Činnost 2019 I. - IV. Činnost 2018 Plán na rok 2023 Ke stažení Ke stažení Ke stažení Přihlášky Přihlášky Přihlášky Naše služby Domácí zdravotní péče Kurzy první pomoci Ošacovací středisko Půjčovna zdravotnických a jiných pomůcek Dárcovství krve JÓGA pro seniory Letní tábory Soutěže Mladých zdravotníků Připravujeme Připravujeme Akce na aktuální měsíc Pomáhejte s námi Pomáhejte s námi Pomáhejte s námi Kontakt Kontakt Kontakt
 

„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“

Akce Místní skupiny ČČK ZÁHOŘÍ pro rok 2020

Září 2020: MS ČČK Záhoří - Zájezd do Nových Hradů a Terčina údolí

Místní skupina ČČK Záhoří pořádá

Zájezd do Nových Hradů a Terčina údolí

Termín: sobota 26. 9. 2020

Program: prohlídka Nových Hradů a Terčina údolí (krajinný park a národní přírodní památka) s průvodcem p. Zemanem, oběd

Odjezd: Horní Záhoří – 8.00 hod., autobusová zastávka u kostela

Cena: pro členy MS ČČK doprava zdarma, ostatní 150,00 Kč (částka bude vybírána v autobuse)

Zájemci se mohou přihlásit na telefonním čísle: 607 126 400

Roušky s sebou.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci se letos neuskuteční tradiční podzimní zájezd do Bad Füssingu.

 

Mgr. Ludmila Klavíková, MS ČČK Záhoří

 

Březen 2020: MS ČČK Záhoří pomáhá seniorům 

 

Místní skupina Českého červeného kříže v Záhoří

Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu v celé ČR nabízí MS ČČK Záhoří svým členkám a členům možnost zajištění nákupu potravin, vyzvednutí léků v lékárně apod.

Zároveň prosíme všechny v našich obcích/našem regionu, aby tuto informaci předávali osamoceným seniorům a seniorům, jejichž rodina v současné době nemůže pomáhat (nemoc nebo vzdálenost). Kontaktujte nás na telefonních číslech: 607 051 382, 604 612 787

Všichni budeme doufat, v co nejkratší trvání této krizové situace. Děkujeme za spolupráci.

 

Představenstvo MS ČČK Záhoří

 

Březen 2020: Akce MS ČČK Záhoří - divadlo a koupání v termálních lázní

Zájezd na divadelní představení "Poslední doutník", Divadlo PiKL - Hlubová nad Vltavou, v sobotu 21. března 2020, odjezd autobusu ze zastávky u kostela v Horním Záhoří v 17.30 hodin. Předpokládaná cena zájezdu: člen MS ČČK - doprava zdarma, vstupné 200,00 Kč, nečlen - doprava 100,00 Kč, vstupné 200,00 Kč. 

 

Zájezd na Večerní koupání do termálních lázní v Bad Füssingu v pátek 27. března 2020. Plánovaný odjezd autobusu ze zastávky u kostela v Horním Záhoří ve 13.00 hodin, další zastávka v Písku ve 13.10 hodin u Restaurace Olympie. Předpokládaná cena zájezdu 650,00 Kč, člen MS ČČK 550,00 Kč (doprava, 5hodinové vstupné a cestovní pojištění). Termín výběru záloh bude upřesněn na plakátech. 

Více na telefonu: 607 051 382 

 

Mgr. Ludmila Klavíková, jednatelka MS ČČK Záhoří

 

Únor 2020: Masopustní posezení 

Místní skupina ČČK Záhoří Vás zve na 

Masopustní posezení

s přednáškou Moniky Müllerové 

"Stres v každodenním životě - jak si s ním poradit"

Masopustní posezení se uskuteční v úterý 25. 2. 2020 od 17.00 hodin v zasedací místnosti AGRO, družstva Záhoří, srdečně zveme členky, členy MS ČČK Záhoří i veřejnost. Občerstvení zajištěno. 

Od 16.30 hodin budou vybírány zálohy na divadelní představení "Poslední doutník", Divadlo PiKL, Hluboká nad Vltavou - 21. 3. 2020, člen ČČK 200,00 Kč vstuné nečlen 300,00 Kč (vstupné 200,00 Kč, 100,00 Kč doprava).

 

Mgr. Ludmila Klavíková, jednatelka MS ČČK Záhoří

 

Leden 2020: Pozvánka na X.  Valnou hromadu MS ČČK v Záhoří

POZVÁNKA NA X. VALNOU HROMADU MÍSTNÍ SKUPINY ČČK V ZÁHOŘÍ,

Která se uskuteční ve čtvrtek 23. 1 2020 v 17.00 hodin v Dolním Záhoří, v zasedací místnosti AGRO, družstva Záhoří.

Od 18.00 hodin bude následovat pro veřejnost literární pásmo „DOKTORKA Z DOMU TRUBAČŮ“, které připravil ředitel Prácheňského muzea v Písku PhDr. Jiří Prášek s manželkou Ludmilou.

Program:

  1. Zahájení
  2. Zpráva o činnosti MS ČČK Záhoří za rok 2019
  3. Pokladní zpráva – příjmy a výdaje MS ČČK Záhoří v roce 2019
  4. Zpráva revizora MS ČČK Záhoří za rok 2019
  5. Plánované akce MS ČČK Záhoří v roce 2020
  6. Schválení rozpočtu MS ČČK Záhoří na rok 2020 a hlavní směry činnosti
  7. Výběr členských příspěvků na rok 2020
  8. Diskuze
  9. Literární pásmo „Doktorka z domu Trubačů“

Představenstvo MS ČČK Záhoří

Srdečně zveme nejen stávající členy a další zájemce o členství v MS ČČK Záhoří, ale i ostatní spoluobčany. Občerstvení zajištěno.

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

 

Leden 2020: Literární pásmo Doktorka z domu Trubačů

 Místní skupina ČČK v Záhoří Vás zve na

LITERÁRNÍ PÁSMO DOKTORKA Z DOMU TRUBAČŮ

Ve čtvrtek 23. 1. 2020 od 18.00 hodin

V zasedací místnosti AGRO, družstva Záhoří

 

O osudu Vlasty Kálalové z Bernartic vydala svědectví spisovatelka Ilona Borská v knize „Doktorka z domu Trubačů“, a to se pro svou oblíbenost dočkala mnoha vydání.

Právě na základě této knihy s přihlédnutím k archivním materiálům a dalším svědectvím si život MUDr. Vlasty Kálalové – di Lottiové připomeneme v literárním pásmu, které připravil ředitel Prácheňského muzea PhDr. Jiří Prášek s manželkou Ludmilou.

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

 

 Říjen 2019: DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Místní skupina ČČK Záhoří pořádá zájezd na divadelní představení

Pražského DIVADLA STUDIO DVA DFŠ Písek

OSCAR PRO EMILY – konverzační komedie

Termín: čtvrtek 24. října 2019 od 19.00 hod.

Místo: Divadlo Fráni Šrámka Písek

Odjezd: z Horního Záhoří v 18.15 hodin (autobusová zastávka u kostela)

Cena: vstupné pro členy MS ČČK hrazeno, pro nečleny 350,00 Kč, autobusová doprava 70,00 Kč

Úhrada zájezdu: v úterý 24. září 2019 od 16.00 hod. do 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Rezervace a dotazy na telefonním čísle: 607 051 382

 

Ludmila Klavíková, jednatelka MS ČČK Záhoří

 

ŘÍJEN 2019: Večerní koupání v BAD FÜSSINGU

MS ČČK Záhoří pořádá zájezd na

Večerní koupání v BAD FÜSSINGU

Termín: pátek 18. října 2019

Odjezd:           Záhoří – 13.00 hodin, autobusová zastávka u kostela v Horním Záhoří

Písek – 13.10 hodin, zastávka MHD Harantova ulice – Restaurace Olympie, zastávka MHD u Restaurace Platan

Cena: pro členy MS ČČK 530,00 Kč, pro nečleny 630,00 Kč (doprava, vstup, pojištění)

Úhrada zájezdu: v úterý 24. září 2019 od 16.00 hod. do 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Rezervace a dotazy na telefonním čísle: 607 051 382

 

Ludmila Klavíková, jednatelka MS ČČK Záhoří

 
Červen 2019: IX. ROČNÍK TRADIČNÍHO PĚŠÍHO POCHODU KOLEM ZÁHOŘÍ

 MS ČČK ZÁHOŘÍ pořádá pro děti, rodiče i prarodiče

IX. ROČNÍK TRADIČNÍHO PĚŠÍHO POCHODU KOLEM ZÁHOŘÍ

ve čtvrtek 6. června 2019

Sraz je v 16.30 hodin u Obecního úřadu Záhoří, trasa povede do Svatonic, Vrcovic, Vojníkova a Dolního Záhoří, kde bude připraveno občerstvení.

Trasa je nenáročná, je možné ji absolvovat i s kočárkem, na kole nebo na kolečkových bruslích.

 

Ludmila Klavíková, jednatelka MS ČČK Záhoří

 

Květen 2019: Putování po Šumavě

Měsíc květen je už řadu let pro Místní skupinu Českého červeného kříže Záhoří měsícem, na který se plánují celodenní výlety po zajímavých místech v Čechách. Ani letos to nebylo jinak. Třetí květnovou sobotu se vydala početná skupina členů MS i se svými blízkými a  průvodcem panem Josefem Zemanem na další cestu, tentokrát po Šumavě. Po deštivém týdnu nás čekalo krásné slunečné počasí hned na Kubově Huti. Naše cesta vedla dál do Lenory, kde jsme si prohlédli historickou funkční pec na pečení chleba a starý dřevěný most, který dříve sloužil k manipulaci plaveného dřeva z okolních lesů. Pak jsme pokračovali do Volar, kde byla naplánovaná návštěva místního muzea i smutného místa naší historie, hřbitova, na kterém jsou pochované ženy z pochodu smrti. A protože nám počasí bylo doopravdy nakloněno, vydali jsme se pěšky na Libínskou rozhlednu. Naše cesta končila v Prachaticích, v krásném goticko - renesančním centru s řadou bohatě zdobených domů.

Český červený kříž Písek

Ludmila Klavíková, jednatelka MS ČČK Záhoří

 

Květen 2019: Místní skupina Záhoří

Dne 18. 5. 2019 plánuje Místní skupina Záhoří zájezd na Šumavu s programem Kubova Huť, Lenora, Volary: odjezd od kostela v Horním Záhoří v 7.30 hodin, návrat do 18.00 hodin. Cena dopravy pro členy 200,00 Kč, pro nečleny 300,00 Kč.

Mgr. Ludmila Klavíková, Místní skupina Záhoří

 

Duben 2019: Místní skupina Záhoří

Přednáška fyzioterapeutky Jitky Staré na téma „Když nás záda bolí“, kterou organizovala minulý týden (25. 4. 2019 od 17.00 hodin) Místní skupina ČČK Záhoří pro své členy i veřejnost, se setkala s velmi pozitivním ohlasem.
Většina z nás velmi dobře zná nepříjemné bolesti hlavy, bolesti v oblasti krční páteře, zad nebo končetin, a tak informace o různých léčebných metodách a odborné rady o správném používání svého těla, jeho vnímání a správném dýchání, včetně ukázek cviků, byly pro přítomné praktickým přínosem.

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek

Mgr. Ludmila Klavíková, Místní skupina Záhoří 

 

Únor 2019: Místní skupina Záhoří

Dne 21. 2. 2019 pořádala Místní skupina Českého červeného kříže v Záhoří Masopustní posezení s besedou, na které přednášel ředitel Prácheňského muzea v Písku PhDr. Jiří Práška. Akce se uskutečnila v zasedací místnosti AGRO družstva Záhoří. 

Téma besedy: "Jak v Písku vyhlásili 14. října 1918 republiku"

Současně se vybírali zálohy na divadelní představení Dvouplošník v hotelu Westminster (9. 3. 2019) a zájezd do termálních lázní v Bad Füssingu (29. 3. 2019)  

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

 

Leden 2019: Valné shromáždění Místní skupiny Záhoří 

Dne 17. 1. 2019 v 17.00 hodin se uskutečnila IX. Valná hromada Místní skupiny Českého červeného kříže v Záhoří,
v Dolním Záhoří, v zasedací místnosti AGRO, družstva Záhoří.
Od 18.00 hodin bude následovala pro veřejnost beseda s polárníkem, cestovatelem a spisovatelem Jaroslavem Pavlíčkem, který se zaměřuje na výzkum v oblastech přežití v divočině a harmonického soužití člověka s přírodou.

Program:

1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti MS ČČK Záhoří za rok 2018
3) Pokladní zpráva - příjmy a výdaje MS ČČK Záhoří v roce 2018
4) Zpráva revizora MS ČČK Záhoří za rok 2018
5) Volba představenstva MS ČČK Záhoří
6) Plánované akce MS ČČK Záhoří v roce 2019
7) Schválení rozpočtu MS ČČK Záhoří na rok 2019 a hlavní směry činnosti
8) Výběr členských příspěvků na rok 2019
9) Diskuse
10) Beseda s polárníkem, cestovatelem a spisovatelem Jaroslavem Pavlíčkem

 

Český červený kříž Písek    Český červený kříž Písek   

Český červený kříž Písek    Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek