„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“

Činnost OS ČČK Písek v roce 2019 Leden - Duben

Duben 2019: Příprava dětí na SOUTĚŽ MLADÝ ZDRAVOTNÍK

Český červený kříž PísekKaždoročně naši lektoři společně s maskéry, členy a dobrovolníky OS ČČK Písek připravují a proškolují mladé zdravotníky v poskytování PRVNÍ POMOCI. Letos jsme zavítali na ZŠ Cesta, ZŠ J. Husa, ZŠ Kovářov a ZŠ Kluky. Jsme opravdu všichni napnutí, kdo si letos odveze první cenu ze SOUTĚŽE MLADÝ ZDRAVOTNÍK!

 

 

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

 

Duben 2019: "První pomoc u dětí a pro děti"

Český červený kříž PísekOblastní spolek Českého červeného kříže Písek ve spolupráci s Mateřskou školou Putim uspořádal 18. dubna 2019 od 15.30 hodin setkání pro děti a rodiče na téma „První pomoc u dětí a pro děti“.

Děti byly zábavnou formou seznámeni s poskytováním první pomoci. Celý program byl veden formou hry a obsahoval celou řadu důležitých informací, kde se děti naučili jak přivolat pomoc a jak ošetřit drobné zranění.

Rodiče byli seznámeni s akutními stavy v dětském věku, dětskými úrazy a KPR dle věku dítěte.

Český červený kříž Písek    Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

 

Duben 2019: 

Český červený kříž PísekOblastní spolek Českého červeného kříže Písek získal finanční dar 150.000,00 Kč od paní Hany Štanclové, který po domluvě s dárcem bude použit na zakoupení pianina do zasedací místnosti, vybavení pro první pomoc a kompenzační pomůcky pro klienty.

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

 

Duben 2019: SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ

Český červený kříž PísekVe dnech 6. 4. do 12. 4. 2019 uspořádal Oblastní spolek Českého červeného kříže Soustředění Mladých Zdravotníků v rekreačním středisku Štědronín – Plazy. Soustředění se účastnilo 28 dětí, 5 pomocných instruktorů, pomocný personál, Ing. Karel Dvořák, instruktor ČČK a Lukáš Nebes, zdravotník a instruktor ČČK a hasiči města Písek.

Cílem soustředění bylo prohloubení a rozšíření teoretických a praktických znalostí formou zážitkové pedagogiky v poskytování první pomoci za základě znalostí základů z anatomie a fyziologie člověka a příprava dětí na HMZ. V rámci soustředění získali děti normu Mladý zdravotník I. a II.

Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek  Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

 

Březen 2019: PŘEDNÁŠKY PRO AKADEMII III. VĚKU

Český červený kříž PísekAkademie III. věku pořádala ve spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Písek 4. ročník přednášek, která byla nejen určena pro členy, ale i pro širokou veřejnost. Akce se vždy účastnilo více jak 70 osob.

 

 

Přednášky:

14. 3. 2019 „Akupresura – jak žít zdravě bez léků“ přednášel PhDr. Bhaqwant Singh Sandhu CSc.

21. 3. 2019 „Hrady a zámečky Jihočeského kraje“ přednášela autorka Jaroslava Pixová

28. 3. 2019 „Inkontinence problém, který ženy často tají“ přednášel MUDr. Martin Votýpka

4. 4. 2019 „Putování po Antarktidě“ přednášel polárník Jaroslav Pavlíček

 

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

 

Březen 2019: Vernisáž ke sto letům ČSČK/ČČK v Písku

Český červený kříž PísekDne 12. 3. 2019 proběhlo Slavnostní zahájení Vernisáže výstavy ke sto letům ČSČK/ČČK v Písku, která byla věnována nejen Alici Masarykové, jejíž výstavu jsme měli zapůjčenou z muzea T. G. M. v Lánech, ale mapovala i činnost Červeného kříže v píseckém regionu.

Výstavu navštívilo od 12. 3. do 31. 3. 2019 na 700 občanů. O výstavu byl velký zájem i z řad základních a středních škol, kteří měli možnost si předem domluvit doprovodný program v podobě přednášky. Město Písek věnovala na Vernisáž výstavy 22.000,00 Kč.

 

Český červený kříž Písek    Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek    Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek     Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

Nahoru