„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“

Okresní studijní středisko

Český červený kříž Písek

OS ČČK pořádá týdenní zdokonolovací zdravotnický kurz určený pro děti ze základních škol v okrese Písek ve věku od 6 do 16 let, kteří celoročně pracují ve zdravotnických kroužcích na ZŠ. Program akce zohledňuje jak část vzdělávací, tak i část volnočasových aktivit. 

Cílem okresního studijního střediska je prohloubení a rozšíření teoretických a praktických znalostí a dovedností v poskytování první pomoci na základě znalostí anatomie a fyziologie člověka. Absolventi studijního střediska po úspěšném složení závěrečných zkoušek, který se skládá z písemného testu znalostí a praktické zkoušky získají "Průkaz absolventa".  V roce 2018 se Okresní studijní středisko konalo v pobytovém zařízení Živec pod vedením instruktora Ing. Karla Dvořáka, mezi další organizátory, lektory, zdravotníky, figuranty byli Lukáš Nebes, Filip Sobotka, Anežka Maříková, Judita Soukupová, Renata Turková, Mirka Drncová a Hanka Havlíková, Barbora Baťková.

 

Každoročně se tohoto pobytu účastní kolem 25 dětí. Příspěvek a počet účastníků na Okresní studijní středisko v příštím roce bude upřesněn.

 

Bližší informace Vám podají zaměstnanci Úřadu oblastního spolku ČČK Písek, 382 213 186

Nahoru