„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“

Akce Místní skupiny ČČK ZÁHOŘÍ pro rok 2019

 Říjen 2019: DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Místní skupina ČČK Záhoří pořádá zájezd na divadelní představení

Pražského DIVADLA STUDIO DVA DFŠ Písek

OSCAR PRO EMILY – konverzační komedie

Termín: čtvrtek 24. října 2019 od 19.00 hod.

Místo: Divadlo Fráni Šrámka Písek

Odjezd: z Horního Záhoří v 18.15 hodin (autobusová zastávka u kostela)

Cena: vstupné pro členy MS ČČK hrazeno, pro nečleny 350,00 Kč, autobusová doprava 70,00 Kč

Úhrada zájezdu: v úterý 24. září 2019 od 16.00 hod. do 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Rezervace a dotazy na telefonním čísle: 607 051 382

 

Ludmila Klavíková, jednatelka MS ČČK Záhoří

 

ŘÍJEN 2019: Večerní koupání v BAD FÜSSINGU

MS ČČK Záhoří pořádá zájezd na

Večerní koupání v BAD FÜSSINGU

Termín: pátek 18. října 2019

Odjezd:           Záhoří – 13.00 hodin, autobusová zastávka u kostela v Horním Záhoří

Písek – 13.10 hodin, zastávka MHD Harantova ulice – Restaurace Olympie, zastávka MHD u Restaurace Platan

Cena: pro členy MS ČČK 530,00 Kč, pro nečleny 630,00 Kč (doprava, vstup, pojištění)

Úhrada zájezdu: v úterý 24. září 2019 od 16.00 hod. do 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Rezervace a dotazy na telefonním čísle: 607 051 382

 

Ludmila Klavíková, jednatelka MS ČČK Záhoří

 
Červen 2019: IX. ROČNÍK TRADIČNÍHO PĚŠÍHO POCHODU KOLEM ZÁHOŘÍ

 MS ČČK ZÁHOŘÍ pořádá pro děti, rodiče i prarodiče

IX. ROČNÍK TRADIČNÍHO PĚŠÍHO POCHODU KOLEM ZÁHOŘÍ

ve čtvrtek 6. června 2019

Sraz je v 16.30 hodin u Obecního úřadu Záhoří, trasa povede do Svatonic, Vrcovic, Vojníkova a Dolního Záhoří, kde bude připraveno občerstvení.

Trasa je nenáročná, je možné ji absolvovat i s kočárkem, na kole nebo na kolečkových bruslích.

 

Ludmila Klavíková, jednatelka MS ČČK Záhoří

 

Květen 2019: Putování po Šumavě

Měsíc květen je už řadu let pro Místní skupinu Českého červeného kříže Záhoří měsícem, na který se plánují celodenní výlety po zajímavých místech v Čechách. Ani letos to nebylo jinak. Třetí květnovou sobotu se vydala početná skupina členů MS i se svými blízkými a  průvodcem panem Josefem Zemanem na další cestu, tentokrát po Šumavě. Po deštivém týdnu nás čekalo krásné slunečné počasí hned na Kubově Huti. Naše cesta vedla dál do Lenory, kde jsme si prohlédli historickou funkční pec na pečení chleba a starý dřevěný most, který dříve sloužil k manipulaci plaveného dřeva z okolních lesů. Pak jsme pokračovali do Volar, kde byla naplánovaná návštěva místního muzea i smutného místa naší historie, hřbitova, na kterém jsou pochované ženy z pochodu smrti. A protože nám počasí bylo doopravdy nakloněno, vydali jsme se pěšky na Libínskou rozhlednu. Naše cesta končila v Prachaticích, v krásném goticko - renesančním centru s řadou bohatě zdobených domů.

Český červený kříž Písek

Ludmila Klavíková, jednatelka MS ČČK Záhoří

 

Květen 2019: Místní skupina Záhoří

Dne 18. 5. 2019 plánuje Místní skupina Záhoří zájezd na Šumavu s programem Kubova Huť, Lenora, Volary: odjezd od kostela v Horním Záhoří v 7.30 hodin, návrat do 18.00 hodin. Cena dopravy pro členy 200,00 Kč, pro nečleny 300,00 Kč.

Mgr. Ludmila Klavíková, Místní skupina Záhoří

 

Duben 2019: Místní skupina Záhoří

Přednáška fyzioterapeutky Jitky Staré na téma „Když nás záda bolí“, kterou organizovala minulý týden (25. 4. 2019 od 17.00 hodin) Místní skupina ČČK Záhoří pro své členy i veřejnost, se setkala s velmi pozitivním ohlasem.
Většina z nás velmi dobře zná nepříjemné bolesti hlavy, bolesti v oblasti krční páteře, zad nebo končetin, a tak informace o různých léčebných metodách a odborné rady o správném používání svého těla, jeho vnímání a správném dýchání, včetně ukázek cviků, byly pro přítomné praktickým přínosem.

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek

Mgr. Ludmila Klavíková, Místní skupina Záhoří 

 

Únor 2019: Místní skupina Záhoří

Dne 21. 2. 2019 pořádala Místní skupina Českého červeného kříže v Záhoří Masopustní posezení s besedou, na které přednášel ředitel Prácheňského muzea v Písku PhDr. Jiří Práška. Akce se uskutečnila v zasedací místnosti AGRO družstva Záhoří. 

Téma besedy: "Jak v Písku vyhlásili 14. října 1918 republiku"

Současně se vybírali zálohy na divadelní představení Dvouplošník v hotelu Westminster (9. 3. 2019) a zájezd do termálních lázní v Bad Füssingu (29. 3. 2019)  

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

 

Leden 2019: Valné shromáždění Místní skupiny Záhoří 

Dne 17. 1. 2019 v 17.00 hodin se uskutečnila IX. Valná hromada Místní skupiny Českého červeného kříže v Záhoří,
v Dolním Záhoří, v zasedací místnosti AGRO, družstva Záhoří.
Od 18.00 hodin bude následovala pro veřejnost beseda s polárníkem, cestovatelem a spisovatelem Jaroslavem Pavlíčkem, který se zaměřuje na výzkum v oblastech přežití v divočině a harmonického soužití člověka s přírodou.

Program:

1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti MS ČČK Záhoří za rok 2018
3) Pokladní zpráva - příjmy a výdaje MS ČČK Záhoří v roce 2018
4) Zpráva revizora MS ČČK Záhoří za rok 2018
5) Volba představenstva MS ČČK Záhoří
6) Plánované akce MS ČČK Záhoří v roce 2019
7) Schválení rozpočtu MS ČČK Záhoří na rok 2019 a hlavní směry činnosti
8) Výběr členských příspěvků na rok 2019
9) Diskuse
10) Beseda s polárníkem, cestovatelem a spisovatelem Jaroslavem Pavlíčkem

 

Český červený kříž Písek    Český červený kříž Písek   

Český červený kříž Písek    Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

Nahoru