„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“

KURZ ZZA

ZZA – ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ

7. 3. a 8. 3. a 21. a 22. 3. 2020

 

V měsíci březnu bude probíhat v zasedací místnosti OS ČČK Písek, v Čechově ulici 454/11 certifikovaný 40. hodinový kurz ZZA. ČČK má na výuku zdravotníků zotavovacích akcí akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Absolventi tohoto kurzu jsou podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, oprávněni vykonávat zdravotníky na zotavovacích a podobných akcích a školách v přírodě.

 

Přihlášení na kurz je možné telefonicky nebo přes webové stránky www.cckpisek.cz, přihlášky.

 

Hlavní instruktor: Ing. Bc. Karel Dvořák, telefon: 608 113 007

Časový plán: 41 hod.

 

Sobota 7. 3. 2020        od 8.00 hod.

Neděle 8. 3. 2020        od 8.00 hod.

 

Sobota 21. 3. 2020      od 8.00 hod.

Neděle 22. 3. 2020      od 8.00 hod.    v odpoledních hodinách zkouška

 

Úhrada poplatku za kurz na rok 2020 činí: 2.500,00 Kč (nad 10 osob 2.100,00 Kč)

Poplatek uhraďte na účet č. 3731271/0100 u KB Písek – VS: rodné číslo účastníka (až po zjištění konečné ceny)

Případné dotazy na tel.: 382 213 186 – Renata Turková

 

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

 

Nahoru