„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“

Kurzy první pomoci pro zdravotní sestry

ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCÍ ÚKONY

27. 9. 2019

od 9.00 do 13.00 hod.

určeno pro ZDRAVOTNÍ SESTRY

konaného v zasedací místnosti OS ČČK Písek, Čechova ulici 454

školitel: Lukáš Nebes, instruktor ČČK

 

V současné době nejoblíbenější školení, využívané školami a firmami.

Účastník obdrží osvědčení o absolvování semináře s platností 2 roky, délka semináře v rozsahu 4 vyučovacích hodin.

Život zachraňující úkony je nejkratší z nabízených kurzů. Účastníci se naučí a prakticky si vyzkouší postupy při zvládání stavů přímo ohrožujících život - masivní krvácení, bezvědomí, zástava oběhu, šok, pneumotorax a některá další těžká poranění a vážné stavy. Tento kurz je určen pro širokou veřejnost i pro zaměstnance firem, které tím splní povinnost vyplývající ze zákoníku práce (§ 102 a 103). Kurz je v rozsahu 4 hodiny. Doporučené přeškolení je nejméně jednou za dva roky.

Přihlásit se můžete telefonicky, emailem nebo přes webové stránky www.cckpisek.cz

 

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

Nahoru