„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“

OBLASTNÍ SPOLEK ČČK PÍSEK

Český červený kříž Písek

Oblastní spolek ČČK (OS ČČK) Písek je samostatnou organizací s právní a ekonomickou subjektivitou, jehož postavení je vymezeno Stanovami Českého červeného kříže. Jedná se organizaci s dlouholetou působností, která působí zejména v oblasti humanitní, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné a usiluje o naplnění základních principů hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce jako jsou humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost. 

Nejvyšším orgánem OS ČČK Písek je oblastní výkonná rada (OVR) v čele s předsedou Jaroslavem Putschöglem. Výkonným orgánem pro veškeré činnosti v okrese Písek je Úřad Oblastního spolku ČČK, jehož ředitelkou je Mgr. Petra Vítková. Dalšími organizačními jednotkami jsou, Místní skupiny ČČK. 

 

Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek

KURZY PRVNÍ POMOCI

Oblastní  spolek ČČK Písek nabízí kurzy první pomoci pro děti, mládež, dospělé, táborové zdravotníky, firmy, školy, organizace, složky Integrovaného záchranného systému a dobrovolné hasiče, autoškoly. Zajišťujeme zdravotnické dozory na akcích pro veřejnost a soutěže v první pomoci více zde...

 

ZDRAVOTNÍ ČINNOST

Do oblasti zdravotní činnosti Oblastního spolku ČČK Písek patří Agentura domácí ošetřovatelské péče a Agentura pro péči o hygienu, domácnost a osobní potřeby. Dále pak zajišťujeme fungování Půjčovny zdravotnických potřeb, realizuje rekondiční pobyty pro seniory více zde...

 

DÁRCOVSTVÍ KRVE

Jedná se zejména o propagaci dárcovství krve a slavnostní oceňování mnohonásobných dárců krve více zde...

DALŠÍ ČINNOSTI

Mezi další činnosti, které Oblastní spolek ČČK Písek poskytuje, jsou Ošacovací středisko, šíření osvětové činnosti, humanitární pomoc, připravenost na katastrofy a neposlední řadě prezentace činnosti ČČK více zde...

Ředitelka Ú OS ČČK: Mgr. Petra Vítková, 382 213 186, 776 628 337 

Referent OS ČČK: Renata Turková, 382 213 186

Garant zdravotní péče: Mgr. Judita Maříková Soukupová, 382 213 186

Velitel humanitární jednotky a vedoucí instruktorů OS ČČK Písek: Ing. Bc. Karel Dvořák

Koordinátor zdravotnických dozorů a instruktor OS ČČK Písek: Lukáš Nebes

Vedoucí sestra DPS: Eva Fučíková, 777 113 938

Doplňkové služby v Domě s pečovatelskou službou: 382 270 016 nebo 601 576 112 (mobilní telefon slouží pouze pro komunikaci týkající se klientů DPS) 

 

 

Nahoru