„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“

Domácí zdravotní péče

Oblastní spolek ČČK Písek poskytuje odbornou zdravotní péči v domácnosti klientů na základě doporučení praktického lékaře a po propuštění z nemocničního léčení hrazené zdravotními pojišťovnami. Zahrnuje komplexní péči o částečně i plně imobilní osoby, pomoc při hygieně, nácvik soběstačnosti, převazy a ošetření pooperačních ran, aplikaci injekcí, inzulinu a podávání léků a péči o permanentní katetry.

V malometrážních bytech pro seniory v Čechově ulici 454/11 v Písku mimo zdravotní péči poskytujeme výkony služeb osobního charakteru, pro osobní hygienu a péči o domácnost. 

Cílem obou služeb je překonat tíživou situaci klienta v rodině, zabránit jeho vyřazení z běžného života, navodit pocit bezpečí a dopomoci mu k udržení co největší soběstačnosti v domácím prostředí. 

Nabídka úkonů a jejich úhrad je k dispozici na adrese Oblastního spolku ČČK Písek, bližší informace lze získat u pani ředitelky na Úřadu Oblastního spolku ČČK Písek, 382 213 186

Nahoru