„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“

Zdravotnické kurzy a školení pro veřejnost

Vzdělávání v první pomoci je zaměřeno na děti, mládež, dospělé, táborové zdravotníky, firmy, školy, organizace, složky Integrovaného záchranného systému a dobrovolné hasiče, autoškoly. 

Český červený kříž Písek

 

KURZ PRO LAICKÉ ZDRAVOTNÍKY

Zdravotník zotavovacích akcí

Kurz akreditovaný MŠMT pro pedagogy i zdravotníky zotavovacích akcí dle vyhlášky č. 106/2001 Sb., 148/2004 Sb. příloha č. 2) a 320/2010 Sb., 422/2013 Sb. V souladu se standardy ČČK a mezinárodní Guidelines 2015.

Rozsah kurzu – 41 hodin

Závěrem písemný test, praktická zkouška.

Obsah:

Osvojení si dovedností první pomoci při úrazech, nemocích a život ohrožujících stavech, hygienických podmínek ubytování, stravování i zdravotního zajištění na dětských táborech, školách v přírodě, sportovních soustředění a jiných zotavovacích akcích pro děti a mládež. Praktická zážitková výuka.

Cena kurzu: 1 osoba: 2.500,00 Kč (nad 10 osob sleva)

Platnost 4 roky, doškolení 8 hodin, 1 osoba: 800,00 Kč

KURZ PRO IZS

První pomoc pro příslušníky tísňových složek

Kurz pro členy HZS, dobrovolné hasiče SDH, příslušníky PČR, městské a obecní policie, příslušníky ostatních nezdravotních složek IZS apod. V souladu se standardy ČČK a mezinárodními Guidelines 2015.

Rozsah kurzu – 40 hodin

Zkoušky 4 hod.

Obsah:

Praktická zážitková výuka první pomoci při úrazech, život ohrožujících stavech, srdeční zástavě, KPR s AED, bezvědomí, bezdeší, krvácení, šoku, úrazech hlavy, hrudníku, břicha, páteře, končetin, amputacích, bodnosečných a střelných poranění, popáleninách, omrzlinách, otravách, mdlobách, interních stavech, infarktu, mozkové mrtvici, dušnosti, astmatu, cukrovce, epilepsii, alergii.

Cena kurzu 1 osoba: 2.500,00 Kč (nad 10 osob sleva)

Platnost 4 roky, doškolení 8 hodin, 1 osoba: 800,00 Kč

KURZ PRO PEDAGOGY A TRENÉRY 

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky

Akreditovaný kurz MŠMT pro pedagogické pracovníky. V souladu se standardy ČČK a mezinárodní Guidelines 2015.

Rozsah kurzu – 20 hodin

Obsah:

První dva dny 12 hodin praktické výuky shodné s kurzem Základy první pomoci, který je rozšířen o 8 hodinový nástavbový modul pro pedagogy zahrnující specifika první pomoci u dětí. Je určen pro pedagogy základních škol, středních škol a vysokých škol, předškolních zařízení, školních družin a klubů, speciální pedagogy, vychovatele domu dětí, asistenty pedagogů, pedagogy mimoškolních volnočasových aktivit, domů dětí a mládeže a zájmových klubových činností.

Cena kurzu 1 osoba: 1.500,00 Kč (nad 10 osob sleva)

Platnost je omezená na 5 let, po uplynutí platnosti se doporučuje absolvovat opět tento kurz.

KURZ MINIMA PRVNÍ POMOCI 

Život zachraňující úkony

Akreditovaný kurz pro zaměstnance firem dle Zákoníku práce a předpisů BOZP. V souladu se standardy ČČK a mezinárodní Guidelines 2015.

Rozsah kurzu 4 hodiny

Obsah:

Zajištění bezpečí, přivolání pomoci, zajištění vědomí, zajištění dýchání, resuscitace, zástava krvácení, základy první pomoci při úrazech.

Cena kurzu dle dohody.

Platnost je neomezená, po 1 až 2 lety se doporučuje kurz opakovat.

KURZY PRO RODIČE/PRARODIČE

Základy první pomoci u dětí

Kurzy určené osobám pečující o děti

V souladu se standardy ČČK a mezinárodním Guidelines 2015

Rozsah kurzu – 8 hodin

Obsah:

Zajištění bezpečí, přivolání pomoci, zjištění vědomí, zajištění dýchání, resuscitace, zástava krvácení, základy první pomoci při úrazech dětí a stavech zdravotních obtíží ohrožující život.

Cena kurzu 1 osoba: 500,00 Kč

Platnost je neomezená, po 1 roce se doporučuje kurz opakovat.

ZÁŽITKOVÝ KURZ NA MÍRU

pro organizace, firmy, společnosti a skupiny

ZÁŽITKOVÁ METODA VÝUKY 
LEKTOŘI

Ing. Bc. Karel Dvořák

Zdravotnický instruktor, maskér, velitel humanitární jednotky, krizový intervent a zdravotník ČČK. Vedoucí dětského oddílu, volnočasový pedagog DDM, instruktor a manažer Policie ČR.

Lukáš Nebes

Zdravotnický instruktor, zástupce velitele humanitární jednotky, rozhodčí zdravotnických soutěží a zdravotník ČČK. Velitel SDH Města Písek. Velitel směny podnikových hasičů Čepro.

Mgr. Petra Vítková

Zdravotnický instruktor, pedagog, ředitelka OS ČČK Písek a zdravotník ČČK.

Mgr. Judita Maříková Soukupová

Zdravotník, Garant zdravotní péče OS ČČK Písek, zdravotní sestra a Vedoucí střediska a Vrchní sestra domácí hospicové péče ve Strakonicích.

MUC. Anežka Maříková

Maskér, vedoucí psychosociální skupiny humanitární jednotky, krizový intervent a zdravotník ČČK, studentka lékařské fakulty.

Filip Sobotka

Zdravotník ČČK, dobrovolný hasič, vedoucí dětského oddílu a člen humanitární skupiny, student lékařské fakulty.

 

Mgr. Petra Vítková, Ú OS ČČK Písek 

Nahoru