„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“

Kontakt

Oblastní spolek ČČK Písek 

Český červený kříž Písek

 

Adresa: Čechova 454/11, 397 01 Písek

Číslo účtu: 3731271/0100

IČO: 00425893

 

 

 

Ředitelka Ú OS ČČK: Mgr. Petra Vítková, 776 628 337

 

Lektoři OS ČČK Písek 

Ing. Bc. Karel Dvořák

Zdravotnický instruktor, maskér, velitel humanitární jednotky, krizový intervent a zdravotník ČČK. Vedoucí dětského oddílu, volnočasový pedagog DDM, instruktor a manažer Policie ČR.

Lukáš Nebes

Zdravotnický instruktor, zástupce velitele humanitární jednotky, rozhodčí zdravotnických soutěží a zdravotník ČČK. Velitel SDH Města Písek. Velitel směny podnikových hasičů Čepro.

Mgr. Petra Vítková

Zdravotnický instruktor, pedagog, ředitelka OS ČČK Písek a zdravotník ČČK.

Mgr. Judita Maříková Soukupová

Zdravotník, Garant zdravotní péče OS ČČK Písek, zdravotní sestra a Vedoucí střediska a Vrchní sestra domácí hospicové péče ve Strakonicích.

MUC. Anežka Maříková

Maskér, vedoucí psychosociální skupiny humanitární jednotky, krizový intervent a zdravotník ČČK, studentka lékařské fakulty.

Filip Sobotka

Zdravotník ČČK, dobrovolný hasič, vedoucí dětského oddílu a člen humanitární skupiny, student lékařské fakulty.

 

EXTERNÍ LEKTOŘI OS ČČK Písek 
 
 

 

OŠACOVACÍ STŘEDISKO OS ČČK Písek 

Adresa: Čechova ulice 342 (za Platanem), 397 01 Písek 

Nahoru