„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“

Akce Místní skupiny ČČK ZÁHOŘÍ pro rok 2019

 Červen 2019: Místní skupina Záhoří

IX. ročník tradičního pěšího pochodu kolem Záhoří ve čtvrtek 6. června 2019, sraz v 16.30 hodin u OÚ Záhoří. Trasa povede do Svatonic, Vrcovic, Vojníkova a Dolního Záhoří, kde bude připraveno občerstvení.

Srdečně zveme členky MS ČČK Záhoří i veřejnost. Více informací na plakátech nebo na telefonu 607 051 382

Mgr. Ludmila Klavíková, Místní skupina Záhoří

 

Květen 2019: Místní skupina Záhoří

Dne 18. 5. 2019 plánuje Místní skupina Záhoří zájezd na Šumavu s programem Kubova Huť, Lenora, Volary: odjezd od kostela v Horním Záhoří v 7.30 hodin, návrat do 18.00 hodin. Cena dopravy pro členy 200,00 Kč, pro nečleny 300,00 Kč.

Mgr. Ludmila Klavíková, Místní skupina Záhoří

 

Duben 2019: Místní skupina Záhoří

Přednáška fyzioterapeutky Jitky Staré na téma „Když nás záda bolí“, kterou organizovala minulý týden (25. 4. 2019 od 17.00 hodin) Místní skupina ČČK Záhoří pro své členy i veřejnost, se setkala s velmi pozitivním ohlasem.
Většina z nás velmi dobře zná nepříjemné bolesti hlavy, bolesti v oblasti krční páteře, zad nebo končetin, a tak informace o různých léčebných metodách a odborné rady o správném používání svého těla, jeho vnímání a správném dýchání, včetně ukázek cviků, byly pro přítomné praktickým přínosem.

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek

Mgr. Ludmila Klavíková, Místní skupina Záhoří 

 

Únor 2019: Místní skupina Záhoří

Český červený kříž PísekDne 21. 2. 2019 pořádala Místní skupina Českého červeného kříže v Záhoří Masopustní posezení s besedou, na které přednášel ředitel Prácheňského muzea v Písku PhDr. Jiří Práška. Akce se uskutečnila v zasedací místnosti AGRO družstva Záhoří. 

Téma besedy: "Jak v Písku vyhlásili 14. října 1918 republiku"

Současně se vybírali zálohy na divadelní představení Dvouplošník v hotelu Westminster (9. 3. 2019) a zájezd do termálních lázní v Bad Füssingu (29. 3. 2019)  

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

 

Leden 2019: Valné shromáždění Místní skupiny Záhoří 

Český červený kříž PísekDne 17. 1. 2019 v 17.00 hodin se uskutečnila IX. Valná hromada Místní skupiny Českého červeného kříže v Záhoří,
v Dolním Záhoří, v zasedací místnosti AGRO, družstva Záhoří.
Od 18.00 hodin bude následovala pro veřejnost beseda s polárníkem, cestovatelem a spisovatelem Jaroslavem Pavlíčkem, který se zaměřuje na výzkum v oblastech přežití v divočině a harmonického soužití člověka s přírodou.

Program:

1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti MS ČČK Záhoří za rok 2018
3) Pokladní zpráva - příjmy a výdaje MS ČČK Záhoří v roce 2018
4) Zpráva revizora MS ČČK Záhoří za rok 2018
5) Volba představenstva MS ČČK Záhoří
6) Plánované akce MS ČČK Záhoří v roce 2019
7) Schválení rozpočtu MS ČČK Záhoří na rok 2019 a hlavní směry činnosti
8) Výběr členských příspěvků na rok 2019
9) Diskuse
10) Beseda s polárníkem, cestovatelem a spisovatelem Jaroslavem Pavlíčkem

 

Český červený kříž Písek    Český červený kříž Písek   

Český červený kříž Písek    Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

Nahoru