☰ menu
×Aktuality a články Aktualita a články Činnost 2023 Činnost 2022 Činnost 2021 Činnost 2020 Činnost 2019 V. - XII. Činnost 2019 I. - IV. Činnost 2018 Plán na rok 2024 Ke stažení Ke stažení Ke stažení Přihlášky Přihlášky Přihlášky Naše služby Domácí zdravotní péče Kurzy první pomoci Ošacovací středisko Půjčovna zdravotnických a jiných pomůcek Dárcovství krve JÓGA pro seniory Letní tábory Soutěže Mladých zdravotníků Připravujeme Připravujeme Akce na aktuální měsíc Pomáhejte s námi Pomáhejte s námi Pomáhejte s námi Kontakt Kontakt Kontakt
 

„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“

ROK 2018 Leden - Prosinec

Leden 2019: Poděkování

Český červený kříž PísekDěkujeme paní Šarešové Vlastě z Písku za polohovací postel, defekační křeslo a pleny, které věnovala OS ČČK Písek. 

 

Mgr. Petra Vítková, Ú OS ČČK Písek

 

 

Prosinec 2018: Dobrovolná pomoc žáků ze SOŠ a SOU Písek

Český červený kříž PísekVelké poděkování patří žákům ze SOŠ a SOU Písek a panu řediteli Mgr. Milanu Rambousovi za pomoc při likvidaci velkého množství papírových beden z ošacovacího střediska.

 

Mgr. Petra Vítková, Ú OS ČČK Písek

 

Prosinec 2018: Akademie III. věku a Posezení s dobrovolníky OS ČČK Písek

Český červený kříž PísekDne 14. 12. 2018 proběhla v zasedací místnosti vánoční Akademie III. věku a 18. 12. 2018 posezení s dlouholetými členy OS ČČK Písek a dobrovolníky z Ošacovacího střediska, které si všichni moc užili. Zároveň byla paní ředitelce Haně Komínkové předána květina za její dosavadní působení v OS ČČK Písek. 

 

 

Český červený kříž Písek 

 Český červený kříž Písek  Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek

 

Mgr. Petra Vítková, Ú OS ČČK Písek

 

Prosinec 2018: Přednáška a příprava dětí na soutěž Mladých zdravotníků

Český červený kříž PísekSpolupráce se ZŠ Cesta

Dne 17. 12. 2018 proběhla na ZŠ Cesta přednáška o PRVNÍ POMOCI a zároveň proběhla i příprava dětí na soutěž Mladých zdravotníků. Žáci se dozvěděly mnoho zajímavých informací a vyzkoušely si ošetřit reálně namaskované zranění. Přednášku měl na starosti Ing. Bc. Karel Dvořák, lektor OS ČČK Písek a dobrovolníci OS ČČK Písek, Natálie Kukačková, Anna Peterková a Zuzana Hůlová, kterým zároveň děkujeme za hezky strávený den v ZŠ Cesta. Prosincové akce se zúčastnilo na 48 žáků I. a II. stupně. 

Český červený kříž Písek  Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek  Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek  Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková,  Ú OS ČČK Písek

 

Prosinec 2018: 11. 12. 2018 Předvánoční setkání na ČČK Písek

 Český červený kříž PísekPředvánoční setkání na ČČK Písek

Po předchozí Mikulášské pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou v Čechově ulici dne 6. prosince 2018, na které přišly zarecitovat a zazpívat děti z Mateřské školy Písek Jih, a které také rozdaly seniorům vlastnoručně vyrobené dárky, pokračovalo předvánoční setkání posezením pro členy Českého červeného kříže nad 80 let dne 11. 12. 2018. Na území města Písek působí celkem 6 místních skupin s 288 členy. Proto není divu, že zasedací místnost ČČK se zcela zaplnila. Převážně většina přítomných by jejich věk rozhodně nikdo nehádal a jsou ve svých Místních skupinách stále velmi aktivní, pravidelně se zúčastňuje akcí pořádaných MS i úřadem oblastního spolku. Nejstarším účastnicím bylo 96 let.

Velmi hezký kulturní program zajistili žáci Základní umělecké školy pod vedením paní učitelky Petry Holubové. Šlo o flétnový soubor a v jejich výběru byly nejznámější vánoční písně a koledy, které si mohli přítomní spolku se souborem zazpívat. Kulturně-literární vložku provedla p. Nedomlelová svým krátkým přednesem Erbenovy básně a úvodu Boženy Němcové ke knize Babička.

Došlo tak é na drobné dárečky od Úřadu Oblastního spolku ČČK a drobné pohoštění.

Doufám, že přítomní odcházeli se stejnými pocity jako my organizátoři a to s pocity hezkého vánočně stráveného odpoledne a radosti, že jsme se opět po roce ve zdraví sešli a s nadějí, že tomu tak bude i v roce příštím.

 

Český červený kříž Písek

Hana Komínková, ředitelka Úřadu Oblastního spolku ČČK

 

 Prosinec 2018: 6. 12. 2018

Český červený kříž PísekPředvánoční posezení s klienty

Dne 6. 12. 2018 od 10.00 hodin Oblastní spolek ČČK pořádal pro své klienty v zasedací místnosti Domu s pečovatelskou službou každoroční "Mikulášskou besídku".  Kulturní program si v letošním roce pro nás připravily děti ze 13. MŠ v Písku, které poté naše seniory obdarovaly vlastnoručně vyrobenými dárky.

 

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Děkujeme zejména dětem a učitelkám za krásně připravené dopolední vystoupení. 

Mgr. Petra Vítková, Úřad Oblastního spolku 

 

Listopad 2018: 28. 11. 2018 

Český červený kříž PísekPoděkování bezpříspěvkovým dárcům krve

Český červený kříž - Oblastní spolek Písek ve středu 28. 11. 2018 pořádal slavnostní oceňování bezpříspěvkových dárců krve. Slavnostní oceňování se uskutečnilo v restauraci Olympie za přítomnosti místostarosty Ing. Petra Hladíka, primářky transfuzní stanice MUDr. Heleny Kubánkové, vedoucí VZP Ing. Jany Dlouhé a předsedy výkonné rady OS ČČK Jaroslava Putschögla. 

Velké poděkování patří zejména bezpříspěvkovým dárcům krve, ale i hostům a zpěvačkám z Putimi Bábiny di Putim, které nám zahrály a zazpívaly jihočeské lidové písně. 

V roce 2018 OS ČČK ocenil celkem 186 bezpříspěvkových dárců krve. 

 

Český červený kříž Písek  Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek  Český červený kříž Písek

    

Český červený kříž Písek    Český červený kříž Písek     Český červený kříž Písek     

Mgr. Petra Vítková, Ú OS ČČK Písek

 

Říjen 2018: XIII. koncert pro jihočeské dárce krve

Český červený kříž Písek 24. 10. 2018 od 19. hod.  proběhl XIII. koncert - představení pro JIHOČESKÉ DÁRCE KRVE

LA TRAVIATA, kterého se účastnilo 10 dárců krve z okresu Písek s doprovodem. 

Český červený kříž Písek

V divadelním sále DK Metropol České Budějovice

Mgr. Petra Vítková, programová vedoucí OS ČČK Písek

 

 Říjen 2018: 13. 10. - 21. 10. 2018 První pomoc pro příslušníky tísňových složek

Český červený kříž Písek

V měsíci říjnu probíhal kurz určený pro příslušníky HZS, členy JSDH a dobrovolné hasiče, příslušníky PČR, Městské policie, příslušníky ostatních nezdravotnických složek IZS  a dobrovolníky. Kurz byl zaměřen zejména na praktické ukázky a terénní cvičení, ukončený závěrečnou zkouškou, kterou složilo 14 dobrovolných hasičů z Jihočeského kraje.

Časová dotace: 40 hodin

Školitelé:

Lukáš Nebes, hlavní lektor ČČK Písek, nyní velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů města Písek. Lukáš Nebes je odborně vyškolený lektor, který se aktivně věnuje kurzům první pomoci od roku 1997 je držitelem několika ocenění; získal dvě Křesedla za rozvoj a propagaci dobrovolnictví v ČR, dále získal Pamětní medaili operace ANTHROPOID, je aktivním dárcem krve a držitelem Bronzové a Stříbrné medaile Prof. MUDr. Jana Janského.

  • Lukáš Nebes, blok: Pravidla a druhy první pomoci, Život zachraňující úkony, Polohování, Tepelný komfort, Krvácení, Úrazové poranění pohybového aparátu, Zásahy a první pomoc s výskytem zvířat, Terénní cvičení, hygiena, epidemiologie a jiné

Ostatní školitelé a lektoři:

  • Bc. Barbora Uhlíková, blok: Anatomie člověka, Fikační prostředky
  • Mgr. Denisa Škvorová, blok: První pomoc u dětí
  • Bolek Kadlc, blok: Spolupráce se ZZS, Nosítka, Fixační prostředky – praktické ukázky
  • mjr. Mgr. Tomáš Adámek, blok: Psychologická první pomoc

   Český červený kříž Písek  Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek    Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek    Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek     Český červený kříž Písek   

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

 

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek  Český červený kříž Písek

 

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek    

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek

Tímto bychom rádi poděkovali všem lektorům, maskérce, fotogravce a dobrovolníkům. 

 

Mgr. Petra Vítková, programová vedoucí Oblastního spolku ČČK Písek

 

Říjen 2018: Zemětřešení a tsunami v Indonézii: Červený kříž pomáhá

Český červený kříž Písek

28.09.2018 zasáhlo Indonésii zemětřesení a vlna tsunami. Počet mrtvých následkem katastrofy stoupl již na 1.407, zraněných je přes 2.500. Příslušníci Červeného kříže postupují dále oblastmi zničenými tsunami (Sulawesi) a zemětřesením (ostrov Lombok). Nacházejí celé vesnice doslova vymazané z mapy: jako první vstoupili do obce Petobo, kde dříve žilo 500 osob. Z vesnice nic nezbylo, nalezli 14 mrtvých

 

Podle Iris van Deinse, delegátky Mezinárodní federace ČK&ČP, dělá Červený kříž vše pro to, aby se i přes zničené silnice dostal co nejblíže k postiženým, nachází devastaci a tragédie. Červený kříž přináší zdravotní péči, pitnou vodu, přístřeší a další pomoc nejhůře zasaženým oblastem.

Lidé ztratili své blízké, své domy a živobytí, nemůžeme připustit, aby ztratili i naději. Pomoc poskytovanou v místě podpoří Federace ČK&ČP částkou 506.000.000 Kč, což pokryje okamžitou i následnou pomoc pro 160.000 lidí po dobu 20 měsíců.

Na pomoc obětem katastrofy v Indonésii poskytovanou Červeným křížem můžete přispět i Vy prostřednictvím sbírkového účtu Českého červeného kříže:

 účet č. 333999/2700, v.s. 1801

PŘISPĚT MŮŽETE I VY!!!

 

Dárcovská SMS - text: 

DMS CCK 30

DMS CCK 60 

DMS CCK 90            na tel. č. 87 777 

 

Více informací na www.cck.cz.

 

Hana Komínková, ředitelka Úřadu Oblastního spolku ČČK

 

Září 2018: 26. 9. 2018

Český červený kříž PísekSlavnostní předání Zlatých křížů ČČK 3. třídy

Dne 26. 9. 2018 se za přítomnosti starostky města Písek a vedení OS ČČK Písek uskutečnilo slavnostní předání Zlatých křížů 3. třídy. Jedná se o bezpříspěvkové dárce, kteří mají za sebou více jak 80 odběrů. Po slavnostním předání Zlatých křížů 3. třídy byl pro dárce a hosty připraven raut v restauraci na SOŠ a SOU Písek.

Tímto děkujeme všem pozvaným hostům a SOŠ a SOU Písek za přípravu rautu.

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

http://www.mesto-pisek.cz/zlate-krize-prevzali-darci-krve-na-pisecke-radnici/d-24289 

Mgr. Petra Vítková, programová vedoucí OS ČČK Písek

 

Září 2018: 22. 9. 2018

Český červený kříž PísekMilevsko SOBĚ

Oblastní spolek ČČK Písek se účastnil akce Milevsko SOBĚ pořádané MěÚ Milevsko, dne 22. 9. 2018. U stánku OS ČČK Písek bylo možné si zkusit ošetřit reálně namaskovaná zranění (otevřená zlomenina, popálenina 3. stupně, tržná rána na hlavě) a resuscitaci. To vše pod vedením zkušené členky OS ČČK Anežky Maříkové a dobrovolných členů Místní skupiny Milevsko, kterým tímto za vydařenou akci děkujeme.

      Český červený kříž Písek     Český červený kříž Písek    

Český červený kříž Písek      Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek    Český červený kříž Písek

 

Mgr. Petra Vítková, programová vedoucí ČČK Písek   

 

Září 2018: 10. 9. 2018

Český červený kříž PísekSvětový den první pomoci

Dne 10. 9. 2018 uspořádal OS ČČK Písek, oslavu Světového dne PRVNÍ POMOCI s tématikou "Bezpečnost silničního provozu" což je oficiální heslo roku 2018. Připravená namaskovaná poranění byla nasměrována k tomuto tématu a to poranění při autonehodě na skútru, na kole, na in line bruslích a penny boardu, které byly součástí realistických stanovišť. Akce se zúčastnilo cca 300 dětí ze ZŠ, které absolvovali instruktáž jak se v dané situaci zachovat a jak, poranění správně ošetřit. Aktivní děti měly možnos se zapojit, poranění ošetřit a získaly malou odměnu. V přednáškovém sále Úřadu Oblastního spolku ČČK se měřila hladina cukru v krvi a krevní tlak. Ve stánku ČČK pak bylo možné získat brožuy o poskytování první pomoci a dozvědět se něco o ČČK. Na akci se podíleli zdravotní instruktoři ČČK, rozhodčí ČČK, zdravotní setry Agentury Domácí péče, žáci SZŠ a pracovníci Úřadu Oblastního spolku ČČK Písek. Oslava Světového dne první pomoci se vydařila a účastnici si odnesli celou řadu užitečných informaci a zážitků.

Český červený kříž Písek    Český červený kříž Písek    Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek    Český červený kříž Písek    Český červený kříž Písek

https://pisecky.denik.cz/z-regionu/svetovy-den-prvni-pomoci-byl-zazitkem-pro-kazdeho-20180911.html

Všem, kteří se na Světovém dni první pomoci podíleli, moc děkujeme. 

Hana Komínková, ředitelka Úřadu Oblastního spolku ČČK Písek

 
 Červenec 2018: 21. 7. 2018

Český červený kříž PísekDětské odpoledne v Milevsku

Na bývalém koupišti v Milevsku připravili záchranáři z organizace Racing resque spolu s partnery trasu se zábavnými a naučnými stanovišti. Zábavného odpoledne se účastnilo více jak 100 dětí. OS ČČK Písek pod vedením Ing. Karla Dvořáka učil děti i dospělé resucitovat a rozpoznávat tísňová čísla. 

Český červený kříž Písek     Český červený kříž Písek   

Mgr. Petra Vítková, programová vedoucí OS ČČK

 

Červen 2018: 28. 6. 2018

PoděkováČeský červený kříž Písekní bezpříspěvkovým dárcům krve 

Bezpříspěvkoví dárci krve oslavovali u příležitosti Světového dne dárců krve, který se od roku 2004 slaví vždy 14. června, uspořádal ÚOS ČČK pro BDK společenský večer. Pro letošní rok vyhlásila Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce spolu se Světovou zdravotnickou organizací heslo: „Buď tu pro každého – daruj krev – poděl se o život.“

Na akci byli pozváni dárci, kteří při této příležitosti obdrželi bronzové plakety prof. Janského za 10 bezplatných odběrů, stříbrné plakety za 20 odběrů a zlaté plakety za 40 odběrů. Večerem provázela ředitelka ÚOS ČČK, hosty byli primářka OTS MUDr. Kubánková, za město Písek místostarosta Ing. Hořánek, předseda OS ČČK p. Putschögl a vedoucí pobožky VZP v Písku Ing. Dlouhá, která předala pojištěncům VZP drobné dárky a ve svém projevu informovala, jaké mají dárci u VZP výhody. Prim. Kubánková informovala o stavu dárců krve, apelovala na přítomné, aby dárce také získávali a vysvětlila, jak se odebraná krev od dárců krve na OTS zpracovává.

Ostatní dárcům krve poděkovali za jejich nezištnou a prospěšnou činnost. Na akci vystoupily „Zpěvačky z Putimi“ s pásmem písniček 20. a 30. let. Jejich vystoupení se velmi líbilo a nejeden z účastníků si spolu s nimi zazpíval.

Dárci dále obdrželi večeři a dárky. Celá akce byla financována z dotace MZ, z grantu JčK České Budějovice a z vlastních prostředků OS ČČK. Olympie, kde se akce konala, byla zcela zaplněná a po celý večer vládla dobrá nálada.

Český červený kříž Písek     Český červený kříž Písek

Hana Komínková, ředitelka Úřadu OS ČČK Písek 

 

Květen 2018: 16. 5. 2018

Český červený kříž PísekSoutěž MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ

Dne 16. 5. 2018 se uskutečnila okresní Soutěž Mladých Zdravotníků. V poskytování první pomoci soutěžilo 26 šestičlenných hlídek ve dvou věkových skupinách. V kategorii mladších - I. stupeň to bylo 15 hlídek, v kategorii starších - II. stupeň 11 hlídek. 

Na obou stupních ošetřovali soutěžící celkem 5 namaskovaných poranění. Pro mladší byla připravena lehčí poranění, jak je např. krvácení z nosu, střep v dlani, zlomenina pravé horní končetiny, pro starší pak např. bezvědomí, masivní krvácení nebo zabodnutý nůž v dutině břišní. 

Děti i přes počáteční nepřízeň počasí, šly do soutěže s velkým nasazením a snahou ošetřit co nejlépe, což se jim ve většině případů podařilo a projevilo se, že se na soutěž poctivě připravovaly ve zdravotnických kroužcích převážně na základních školách, ale i v jiných zájmových skupinách. Jednotlivé hlídky mimo znalostí poskytování PP předváděly i týmovou spolupráci, kterou řídí velitel hlídky a tato spolupráce je součástí hodnocení. 

Český červený kříž Písek     Český červený kříž Písek

V letošním roce se na prvních třech místech v I. stupni umístily 1. místo ZŠ Kluky, velitel J. Košatka, 2. místo ZŠ Kovářov, velitelka N. Štvánová a na 3. místě Branně střelecký oddíl Milevsko s velitelem D. Dvořákem.

Ve II. stupni zvítězila hlídka ZŠ TGM Milevsko s velitelkou V. Blechovou, druhé místo obsadila ZŠ Kovářov s velitelkou E. Strachallovou a na třetí příčce se umístila hlídka ze ZŠ J. Husa Písek s velitelkou S. Vlasatou. 

VZP je tradičním sponzorem naší soutěže a věnuje dětem různé propagační předměty, které dostávají vítězové, ale i ostatní účastníci soutěže. Závěrem lze konstatovat, že děti poskytování první pomoci znají teoreticky i prakticky a soutěž je pro ně motivací dosahovat v této oblasti co největší dokonalosti což je cílem, proto naši instruktoři spolupracují s učitelkami - zdravotnicemi a vedoucími zdravotnických kroužků a právě díky nim má soutěž tak vysokou úroveň.

Hana Komínková, ředitelka Úřadu OS ČČK Písek 

 

Květen 2018: 9. 5. 2018

Český červený kříž Písek

Součinnostní cvičení MLADÝCH ZÁCHRANÁŘŮ ČČK a jednotek IZS v Milevsku

U příležitosti Světového dne Červeného kříže, který se slaví letos již po 70té, v den narození Henriho Dunanta zakladatele hnutí Červeného kříže se ve středu 9. 5. 2018 uskutečnilo součinnostní cvičení Mladých zdravotníků a složek Integrovaného záchranného systému Milevsko. 

Akce byla koncipována tak, aby na modelových situacích byla k vidění spolupráce jednotlivých složek IZS v návaznosti na laickém poskytování první pomoci, v tomto případě dětmi z DDM Milevsko a ČČK Písek. 

V průběhu odpoledne byly postupně realizovány 3 modelové situace s realistickým maskováním a realistickými prostředky. Všechny postupy reprodukovaně komentoval pro laickou veřejnost, zdrav. instruktor ČČK Lukáš Nebes.    

Český červený kříž Písek     Český červený kříž Písek

První situace byla srážka dvou vozidel, kdy k lehké srážce vozidel opravdu došlo. Ve vozidlech byli namaskovaní figuranti, které prvotně ošetřili mladí zdravotníci absolventi Oblastního studijního střediska ČČK, které proběhlo v dubnu a děti ze záchranářského kroužku při DDM Milevsko, který vede zdravotní instruktor ČČK Ing. Karel Dvořák. Dětmi byli, pomocí aplikace „záchranka“, přivolaní profesionální záchranáři, protože ve  vozidlech byli zaklíněni řidiči a těžce zraněnému spolujezdci prováděli nepřímou masáž srdce. Jeden řidič musel být dokonce hasiči z HZS Milevsko z automobilu vystříhán. Byla také přivolána Dopravní zdravotnická služba, která poraněné na místě zajistila po zdravotní stránce a odvezla je z místa nehody. Na místě zasahovali i policisté z OOP Milevsko, kteří zajistili bezpečnost na místě nehody a dopravní policisté z Písku, kteří zajistili vyšetření nehody. 

Český červený kříž Písek      Český červený kříž Písek

Další modelovou situací byla roztržka, kdy došlo k napadení skupinky mladých osob agresorem. Ten jedno z mladých bodnul do břicha a dalším způsobil zranění při potyčce. Zde prvotně zasahovala městská a státní policie, kdy strážníci z Milevské městské policie se služebním psem agresora zpacifikovali a za použití donucovacích prostředků s kolegy od státní policie z OOP Milevsko, agresora zadrželi a převezli. Zranění byli prvotně ošetřeni Mladými zdravotníky, kterým po zpacifikování agresora asistovali strážníci i policisté a po příjezdu zdravotníků byli ošetřeni a převezeni záchrankou k ošetření do nemocnice. 

Český červený kříž Písek    Český červený kříž Písek

Poslední modelovou situací bylo hromadné neštěstí a to tolik obávaný výbuch trhaviny na místě shromáždění občanů v tomto případě na milevském náměstí, kde bylo větší množství poranění včetně popálenin, tržných ran, amputací a dokonce i jednoho úmrtí. Nejmladší zdravotníci oslovili nejdříve o pomoc své starší spolužáky, kdy jim z davu přišli pomoct jejich starší kolegové a následně na místo přivolali složky IZS. Do likvidace se zapojily mimo mladých zdravotníků, všechny složky IZS přítomné na místě. Nejprve se dostavili dopravní policisté z DI Písek, strážníci z Městské policie Milevsko, policisté Obvodního oddělení PČR Milevsko, zdravotníci z Dopravní zdravotnické služby, hasiči z HZS Milevsko a členové Humanitární jednotky OS Českého červeného kříže Písek.  Probíhalo třídění pacientů, jejich ošetření dle pravidel hromadných neštěstí, odvoz těžce raněných záchrankou do nemocnice a odsun lehce raněných na odsunové stanoviště Červeného kříže pro přípravu k hromadnému převozu, k lékařskému vyšetření.

Český červený kříž Písek    Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek    Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek    Český červený kříž Písek

V přestávkách si mohli návštěvníci vyzkoušet prakticky resuscitaci na výukových fantomech pod vedením lektorů a mladých zdravotníků Červeného kříže a DDM Milevsko a dovědět se mnoho informací, například o přístroji AED, což je automatický defibrilátor pro laiky a dalších novinkách o poskytování první pomoci.

U stánků ČČK i PČR byly k dispozici brožurky o poskytování PP, omalovánky a sladkosti pro děti z řad návštěvníků, které se zapojily. 

Proběhla i ukázka záchranářské a policejní techniky, kdy si děti mohli prohlédnout vybavení všech přítomných složek IZS a po celou dobu probíhala prezentace tiskového odboru Policie ČR.         

Český červený kříž Písek    Český červený kříž Písek

Celá akce probíhala pod záštitou starosty města Milevska pana Ing. Ivana Radosty. Organizace a náměty jednotlivých situací byly dílem Ing. Karla Dvořáka zdrav. instruktora ČČK. V rolích figurantů byli členové Humanitární jednotky ČČK OS Písek a Mladí záchranáři ČČK Písek s kolegy z DDM Milevsko a ZŠ Kovářov, perfektní maskování provedly absolventky maskérského kurzu – členky HJ a ČČK  Anežka Maříková a Veronika Šlemendová. 

Akce byla velmi vydařená, návštěvníci měli možnost vidět zblízka perfektní spolupráci složek IZS, Policie ČR, Městské policie Milevsko, profesionálních hasičů HZS Milevsko, Dopravní zdravotnické služby ČČK České Budějovice, Mladých zdravotníků ČČK Písek, Mladých záchranářů DDM Milevsko, členů Humanitární jednotky ČČK OS Písek a zdravotních instruktorů ČČK. Mladí zdravotníci předvedli perfektní znalosti v poskytování PP, které získali v záchranářském kroužku DDM a Oblastním studijním středisku ČČK. Po organizační a materiální stránce celou akci zajišťoval Úřad oblastního spolku ČČK za podpory DDM Milevsko a Krizového řízení Města Milevska. 

Všem zúčastněným patří velký dík a věříme, že návštěvníci si to užili a mnoho nového se dozvěděli. 

Děkujeme též Městskému úřadu Milevsko za perfektní spolupráci, podporu této osvětové akce, vytvoření zázemí na MÚ, podmínek pro realizaci akce na náměstí a sponzorský dar na realizaci ukázek.

Hana Komínková, ředitelka Úřadu OS ČČK Písek