☰ menu
×Aktuality a články Aktualita a články Činnost 2023 Činnost 2022 Činnost 2021 Činnost 2020 Činnost 2019 V. - XII. Činnost 2019 I. - IV. Činnost 2018 Plán na rok 2024 Ke stažení Ke stažení Ke stažení Přihlášky Přihlášky Přihlášky Naše služby Domácí zdravotní péče Kurzy první pomoci Ošacovací středisko Půjčovna zdravotnických a jiných pomůcek Dárcovství krve JÓGA pro seniory Letní tábory Soutěže Mladých zdravotníků Připravujeme Připravujeme Akce na aktuální měsíc Pomáhejte s námi Pomáhejte s námi Pomáhejte s námi Kontakt Kontakt Kontakt
 

„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“

Rok 2023 Leden - Prosinec

Prosinec 2023: Vánoční akce 

Český červený kříž PísekV měsíci prosinci přeběhlo hned několik vánočních akcí, kde bylo možné potěšit naše klienty a členy OS ČČK Písek na Mikulášské nadílce nebo na Vánočním posezení při Akademii III. věku. Díky grantové podpoře jsme mohli obdarovat na 300 seniorů, kteří se rádi těchto akcí zúčastnili. Kromě drobných dárků, pití a občerstvení mohli naši klienti a členové vidět několik vystoupení, a to děti z 3. mateřské školy a „Babiny di Putim“, se kterými si mohli zazpívat mnoho vánočních písní a koled.

 

 

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek

 

Listopad 2023: Bezpříspěvkové dárcovství krve 

Český červený kříž PísekDne 23. 11. se konal slavnostní večer, který byl věnován bezpříspěvkovým dárcům krve, kteří mají za sebou více jak deset, dvacet, čtyřicet nebo osmdesát odběrů. Ředitelka Oblastního spolku Českého červeného kříže Písek Mgr. Petra Vítková ve spolupráci s primářkou transfuzního oddělení Písek MUDr. JUDr. Marcelou Kellnerovou předaly oceněným dárcům Bronzové, Stříbrné a Zlaté medaile Jana Janského a Zlatý kříž III. třídy za 80 odběrů krve. Slavnostní večer obohatili žáci ze Základní umělecké školy Otakara Ševčíka Písek svým krásným hudebním vystoupením a přítomné byly i zástupkyně ze Všeobecné zdravotní pojišťovny Písek. Velké poděkování patří dárcům, kteří darují krev bez nároku na honorář, a právě pro ně byla připravena slavnostní večeře a věcný dar, na který kromě Českého červeného kříže přispívá i dotační program Jihočeského kraje. V letošním roce bylo celkem oceněno na 119 bezpříspěvkových dárců krve.

Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek

 

Listopad 2023: Den válečných veteránů 

Český červený kříž PísekZa spolupráci při realizování branných dnů v píseckém regionu získala ředitelka Oblastního spolku Českého červeného kříže Písek u příležitosti Dne válečných veteránů u památníku letců v Palackého sadech od zástupců Československé obce legionářské „Čestné uznání za zásluhy a obnovu šíření legionářských tradic“, kterého účastnili zástupci města Písek, senátor Tomáš Fiala, ředitel Prácheňského muzea v Písku Jiří Prášek a žáci a pedagogové Základní školy J. K. Tyla.

 

Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek

 

Říjen 2023: Konference ČČK 

Český červený kříž PísekKonference určená pro 61 zástupců Oblastních spolků Českého červeného kříže byla plná myšlenek, informací, podnětů a setkání.

Předmětem konference byla témata jako sociální a zdravotní služby, krizová připravenost, výuka a vzdělávání v první pomoci, humanitární právo a osvětová činnost.

 

 

Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek

 

 Říjen 2023: 104/30 ČČK pro PÍSEK

Akce s názvem ČČK PRO PÍSEK, s podtitulem NEJSTE NA TO SAMI, proběhla ve čtvrtek 19. 10. 2023 v Městské knihovně Písek. Uspořádána byla jako oslava 104 let od vzniku Československého červeného kříže a 30 let působení Agentury domácí péče. Právě agentury domácí péče Alice, hrdě nesoucí jméno dcery T. G. Masaryka, první prezidentky ČČK, jsou jedním z pilířů činnosti této humanitární organizace. Ta působí po celém světě od konce 19. století. Její úkol zůstává nadále neměnný, je jím zmírňování utrpení obětí válek či ozbrojených konfliktů, humanitární pomoc, ošetřovatelská péče, výuka první pomoci a také propagace darování krve.

Oslava výročí v Písku měla tři části, dopolední pro studenty středních škol, odpolední pro veřejnost a Akademii III. věku, a konečně večerní pro odbornou veřejnost. Čestnými hosty byla primářka z hematologicko-transfuzního oddělení MUDr. JUDr. Marcela Kellnerová a prezident ČČK doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. Červený kříž předal ocenění středním školám, zejména Střední zdravotnické škole, za projekt Upíři ve škole. Ten si klade za úkol šíření dárcovství krve mezi středoškolskou mládeží. Jeho zakladatelkou je Mgr. Anna Vodsloňová a inspirovala se jím řada škol z různých částí ČR. Primářka ve svém projevu  ocenila šíření dárcovství mezi mladou generaci, poděkovala všem dárcům krve a zdůraznila nezastupitelnou roli darování krve. Za pravdu jí dal taktéž prezident ČČK, jenž dodal, že každý den se v České republice spotřebuje na dva tisíce litrů krve od dárců. Studentům poděkoval i zastupitel Lukáš Nebes, který dopolední částí prováděl a sám patří mezi nositele zlaté medaile za darování krve.

Součástí akce byla i preventivně výchovná činnost, tentokrát zaměřena na Mezinárodní právo, zejména Ženevské konvence a ochranu znaku Červeného kříže a půlměsíce. O prezentaci se postaral prezident ČČK, expert na problematiku dodržování Mezinárodního práva.
Večerní část byla složena z odborných přednášek, tu zahájila Mgr. Judita Maříková – Soukupová, která je garantem zdravotnických činností ČČK v Písku. Slavnostního dne se zúčastnilo na 300 osob a nás tento zájem moc těší.

Agentura domácí péče poskytuje péči více jak 800 klientům ročně, Červený kříž v Písku za rok proškolí v první pomoci kolem 1000 osob, Humanitární středisko ČČK Písek ročně poskytne pomoc v podobě zejména ošacení pro více jak 1000 osob.

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek        

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

 

Říjen 2023: Kurz ZZA/ZTS

KURZ ZDRAVOTNÍK TÍSŇOVÝCH SLOŽEK/ZZA pořádá OS ČČK Písek ve spolupráci s Jednotkou SDH města Písek.

Kurz je určen pro členy SDH, hasiče z JPO, strážníky, členy zásahových jednotek PCO, dobrovolníky ČČK a studenty.

ZZA kurz je akreditovaný MŠMT pro pedagogy i zdravotníky zotavovacích akcí dle vyhlášky č. 106/2001 Sb., 148/2004 Sb. příloha č. 2) a 320/2010 Sb., 422/2013 Sb. V souladu se standardy ČČK a mezinárodní Guidelines 2015.

Kurz probíhá praktickou formou, jehož součástí je i teoretická část a besedy.

Český červený kříž Písek

Aby mohl být kurz zážitkový, musíte mít velkou základnu instruktorů a lektorů první pomoci. 

 

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek

 

Srpen - Září 2023: Školení a kurzy první pomoci 

Český červený kříž PísekJako každý rok se v měsíci srpnu a září konají školení a kurzy první pomoci, které jsou zaměřené zejména na školení pedagogických pracovníků a žáků základních a středních škol.

 

 

Několik členek Místní skupiny ČČK III. se stejně jako v minulém roce zapojilo do programu adaptačního kurzu píseckého gymnázia. S novými žáky jsme strávily celé dopoledne i odpoledne... a můžeme říct, že si náš program užili nejen žáci, ale i my:)

Žáci si vyzkoušeli postupy první pomoci při nejrůznějších stavech... při úrazových i neúrazových. A již vědí, že nejdůležitější při poskytování první pomoci je jejich vlastní bezpečí. Nejen že získali nové dovednosti, ale zároveň si procvičili práci v týmu, kterou budou jistě potřebovat i v následujících letech.

Akcí píseckého gymnázia se účastníme velmi rádi a těšíme se na další rok.

Míša

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Mgr.  Petra Vítková, OS ČČK Písek

 

Červenec 2023: Dětský letní tábor na Mozolově

Český červený kříž PísekPrvní týden v červenci opět patřil letnímu dětskému táboru na Mozolově, který realizovala MS ČČK Sepekov pod záštitou OS ČČK Písek. Děti opět zažily mnoho legrace, zábavných a poučných her a samozřejmě nechyběla ani zážitková výuka první pomoci, soutěže, plavání, přespávání v lese, ukázky IZS, vojenské techniky, výcvik pejsků a v letošním roce se děti seznámily i s dravci.

Děkujeme všem vedoucím, kteří naše tábory realizují s profesionálním přístupem a s nadšením bez nároku na honorář! Bez nich bychom tábory nemohli realizovat.

 

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek

 

 Červen 2023: Workshop PP pro veřejnost 

Český červený kříž Písek

Dne 13. 6. se v Kulturním domě v Milevsku konal již II. Workshop PRVNÍ POMOCI pro veřejnost, tentokrát zaměřen na prevenci a první pomoc v letních dnech.

 

 

 

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

 

Červen 2023: Mnohonárodní cvičení s hromadnými ztrátami

Český červený kříž PísekVe dnech 7. a 8. 6. se konalo vojenské cvičení MASCAL neboli Mnohonárodní cvičení s hromadnými ztrátami tentokrát v areálu letiště v Českých Budějovicích, kterého se účastnili 43. výsadkový pluk, 42. a 41. mechanizovaný prapor, dále pak psovodi, střední zdravotnická škola, integrovaný záchranný systém i členové a maskéři z řad ČČK. Tento dvoudenní výcvik má za úkol prověřit a sladit činnost všech národních jednotek, vyzkoušet funkci operačních postupů a popřípadě doplnit případné nedostatky tak, aby bylo možné, co nejrychleji a nejlépe zachránit lidské životy.

 

Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek

 

Červen 2023: Den dětí na ZŠ Sepekov

Český červený kříž PísekDne 1. 6. se na Základní škole v Sepekově konal den dětí, kde nemohla chybět naše aktivní Místní skupina ČČK SEPEKOV. Letošní rok byl zaměřen na vodní plavbu.

 

 

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

 

Červen 2023: Dětský den ZŠ Albrechtice 

Český červený kříž PísekDne 5. 6. proběhl Den dětí na ZŠ Albrechtice, kde kromě Policie, Dobrovolných hasičů města Písek byli i zástupci ČČK. Na několika stanovištích se žáci seznámili s resuscitací, a kromě jiného byl dnešní den zaměřen na život s hendikepem, kde dbáme zejména na prevenci a spolupráci.

 

 

Český červený kříž Písek    Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

 

Květen 2023: Regionální SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ 

Český červený kříž PísekDne 16. 5. se konalo Regionální kolo Mladého zdravotníka. Tentokrát ve Strakonicích, kde vyslaná družstva z Písku, a to základní škola Cesta obsadila za 1. stupeň 3. místo a za 2. stupeň 2. místo. Moc gratulujeme! A těšíme se na příští rok.

 

 

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek

 

Květen 2023: Soutěžě Mladý zdravotník a Mladý záchranář

Ve středu 10. května se konalo oblastní kolo soutěže Mladých zdravotníků, které pořádal Oblastní spolek Českého červeného kříže Písek. Jedná se o soutěž určenou pro žáky základních škol a víceletých gymnázií, které jsou rozděleni do dvou věkových kategoriích I. a II. stupeň. Soutěžními disciplínami bylo poskytování první pomoci, ošetřování reálně namaskovaných poranění, komunikace s pacientem, práce v týmu, obvazová technika a transport poraněných.

Letos se soutěže zúčastnilo celkem 21 družstev ze ZŠ celého z píseckého regionu. Děti opět dokázaly své skvělé znalosti jak po stránce praktických dovedností, tak po stránce teoretických znalostí.

V letošním roce se vítězem na prvním i druhém stupni stala ZŠ Cesta. Vítězná družstva postupují do krajského kola, které je v letošním roce realizováno ve Strakonicích a to 16. 5. 2023.

Současně s oblastní soutěží Mladých zdravotníků proběhlo i oblastní kolo soutěže Mladý záchranář – DOKAŽ, ŽE UMÍŠ pořádané územním odborem Písek Hasičského záchranného sboru JHC. Všechna družstva se utkala v šesti disciplínách, kde prokazovala svoji znalost z požárních ochrany, ochrany obyvatelstva a topografie, ale zároveň i šikovnost v dovednostních disciplínách, jako jsou hod granátem nebo stříkání na terč džberovou stříkačkou. Nejlepší tři družstva obou kategorií obdržela věcné ceny. Vítězem z mladší kategorie se stala ZŠ Cesta a ze starší kategorie ZŠ J. Husa A.

Zároveň proběhlo i vyhlášení kategorie Všestranný mladý záchranář okresu Písek 2023, kde se prolínaly výsledky obou soutěží. Vítězné týmy převzaly poháry z rukou JUDr. Ing. Michala Čapka, starosty města Písek, které věnovalo poháry do této soutěže. Absolutním vítězem se stala z mladší kategorie ZŠ Cesta a ze starší kategorie ZŠ J. Husa A.

Velké poděkování patří nejen pedagogům, kteří se věnují zájmové činnosti na školách, ale poděkování patří i dobrovolným hasičům Města Písek, příslušníkům Hasičského záchranného sboru JHC, dobrovolníkům, členům ČČK a žákům se SZŠ Písek, protože bez jejich pomoci by tato soutěž nemohla být realizována.

 

   Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

 

Duben - Květen 2023: Branné závody 

Český červený kříž PísekV rámci projektu Příprava občanů k obraně státu (POKOS) realizuje Ministerstvo obrany podpůrné aktivity také na základních a středních školách. V píseckém regionu byly v měsíci dubnu a květnu realizovány branné závody, kde nechyběl ani OS ČČK Písek, který zajišťovalo stanoviště první pomoci. Další spoluorganizátoři byli zástupci z řad AČR Tábor a Strakonice, KVV České Budějovice, Hasiči města Písek, Dobrovolní hasiči města Písek, Diacel, ČSOL, SPŠ Písek, TRIVIS Vodňany a dobrovolní váleční veteráni, Policie ČR, SZŠ Písek, město Milevsko a Písek, kteří zajišťovali stanoviště, kde si žáci mohli vyzkoušet svoji fyzickou zdatnost, kam patří plavba přes řeku, člunkový běh, střelba, běh, orientace v terénu, ochrana člověka za mimořádných událostí,  bezpečnost při dopravě a prevence před trestnou činností na internetu, kyberbezpečnost a požární ochrana.  

Dne 25. 4. se v Milevsku účastnilo 11 týmů škol a na prvním místě se umístilo Gymnázium Milevsko. Dne 3. 5. se v Písku se nejlepším týmem stala Z. Š. Edvarda Beneše. Oba týmy ze základních škol postupují do krajského kola v Českých Budějovicích.

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek   

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

 

Duben 2023: Běhochod se psem I. ročník 

Český červený kříž PísekI. ročník soutěže závodů a setkání psů a jejich přátel na trati dlouhé 2,9 km se konalo v sobotu dne 22. dubna v Písku. Závod se pořádal ke Světovému dni zdraví, a to pro radost z pohybu a soutěživosti. Závod byl otevřen pro všechna psí plemena a jejich doprovod a měl prověřit fyzickou zdatnost a vzájemnou souhru mezi psem a psovodem.

Na startovní listinu s platným očkovacím průkazem nebo pasem s potvrzením vakcinace proti vzteklině bylo registrováno bezmála třicet psích účastníků se svým doprovodem. Ti obdrželi startovací stuhu na hrudník, sušenku a pití a poukaz na občerstvení po závodě. Pravidla s mapou trati ocenili především mimopísečtí účastníci závodu.

Trať od startu do cíle dlouhou 2,9 kilometrů absolvovaly dle svých možností během nebo chůzí anebo kombinací všechny věkové skupiny ve čtyřech kategoriích. Ředitelka Českého červeného kříže v Písku Petra Vítková prozradila, že čekala větší účast seniorů. "Psi jsou pro naše starší klienty velice důležitým, a i léčebným společníkem. Už jen to, že senioři chodí s pejsky ven, že pejskům poskytují potřebnou péči, je pro ně motivující a zlepšuje se jim tak zdraví, a to jak psychické, tak i fyzické," konstatovala Petra Vítková a dodala: "Buddy, náš místní terapeutický pes, pomáhá i nám. Například proti syndromu vyhoření." Buddy se rovněž zúčastnil závodu a se svým psovodem Pablem vyhrál první místo v kategorii nad 40 cm kohoutkové výšky.

Na nejvyšší stupínek vítězů se se svým tříletým mazlíkem postavil i Václav Havlíček, který na akci přijel z Albrechtic nad Vltavou. Podle všech přítomných byl jasným favoritem v kategorii Dog Trekking Sprint, kdy dvojice musela být vybavena postrojem a pružným lanem. "Ferrari Porta Bohemica běžel jako o závod, jeho páníček ho tak tak stíhal," se smíchem žertoval na adresu Václava Havlíčka Michal Bína se svou dvanáctiletou Jessie. Ti se umístili na druhém místě v kategorii nad 40 cm.

"Jsem opravdu nadšený. Je to náš první závod v tomto duchu. Za mizivé startovné skvělé zázemí s občerstvením, skvělé místo a vhodně vybraná trasa. Oceňuji i zodpovědný přístup nesoutěžících, kteří na trase fandili a povzbuzovali nás dokonce i potleskem. Líbí se mi přístup chovatelů. Nejsou zde agresivní psi, dokonce je to taková socializačka těch našich miláčků," sdělil své dojmy Václav Havlíček po vyhlášení výsledků, odkud si odnesl věcnou cenu a diplom za první místo ve své kategorii.

Ocenění v kategorii Smečka, kdy tým musel mít více jak sedm nohou, si odnesla rodina Rybaříkových a v kategorii do 40 cm kohoutkové výšky se na třetím místě i Julie Konečná se svou Nelou, která o svých dojmech popovídá v Píseckých postřezích. 

Dětem, které se zúčastnily a nevyhrály, organizátoři předali ceny útěchy ve formě sladkostí nebo stolních her.

 

Autor: Pavlína Kaiserová, JcTEĎ.cz

 https://www.jcted.cz/pisecke-postrehy/73214-letosni-rocnik-behochodu-se-psem-se-odehral-v-pisku/#diskuze

 

Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc!

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek    Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek

 

Duben 2023: Světový den zdraví

Dne 19. 4. 2023 proběhl ve firmě Interplex Písek DEN ZDRAVÍ, kterého se každoročně účastní i naši instruktoři PP a zaměstnanci OS ČČK Písek. Naše zdravotní sestry zaměstnancům této firmy měřily glykemii a tlak. Dále zde bylo připraveno i stanoviště první pomoci, kde si všichni přítomní mohli vyzkoušet resuscitaci za pomoci AED a dozvěděli se mnoho novinek ohledně poskytování PP.

 

Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek

 

Březen 2023: Akademie III. věku

Český červený kříž PísekJako každý rok probíhala Akademie III. věku ČČK, kterého se účastnilo více jak 60 seniorů. V letošním roce proběhly 4 přednášky a to:

 

 

 

1. 3. 2023 „Aljaška (cesta za polární září)“, přednášel Zdeněk Beneš

8. 3. 2023 „Podivuhodnosti v dějinách medicíny“, přednášel PhDr. Robert Huneš, ředitel Hospice Sv. Jana N. Neumanna o.p.s.

15. 3. 2023 „Vertebropat“ – příčina a léčba bolesti zad, přednášela Jitka Stará, Dis. fyzioterapeutka

22. 3. 2023 „Písecké hory“, přednášel Ing. Václav Zámečník, ředitel Lesů Města Písku

Český červený kříž Písek  Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek

 

Březen 2023: Workshop první pomoci

Český červený kříž PísekDne 7. 3. 2023 od 18.00 hod. realizoval Dům kultury Milevsko a MS ČČK Sepekov pod záštitou OS ČČK Písek WORKSHOP PRVNÍ POMOCI s ukázkou maskování. Workshopu se účastnilo cca 50 osob, kteří měli možnost si spoustu věcí i vyzkoušet.

 

Český červený kříž Písek  Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek

 

Únor - Březen 2023: Kurz ZZA

Český červený kříž PísekNa přelomu února a března 2023 realizoval Oblastní spolek Českého červeného kříže Písek 41 hodinový kurz Zdravotník zotavovacích akcí pro pedagogy a veřejnost. Kurzu se účastnilo celkem 14 osob.

 

 

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek