☰ menu
×Aktuality a články Aktualita a články Činnost 2023 Činnost 2022 Činnost 2021 Činnost 2020 Činnost 2019 V. - XII. Činnost 2019 I. - IV. Činnost 2018 Plán na rok 2024 Ke stažení Ke stažení Ke stažení Přihlášky Přihlášky Přihlášky Naše služby Domácí zdravotní péče Kurzy první pomoci Ošacovací středisko Půjčovna zdravotnických a jiných pomůcek Dárcovství krve JÓGA pro seniory Letní tábory Soutěže Mladých zdravotníků Připravujeme Připravujeme Akce na aktuální měsíc Pomáhejte s námi Pomáhejte s námi Pomáhejte s námi Kontakt Kontakt Kontakt
 

„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“

ROK 2020 LEDEN - PROSINEC

PROSINEC: Ošacovací středisko

Děkujeme všem za věnované oblečení a drobné vybavení do bytu, které posloužilo mnoha dalším lidem.

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

 

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

 

PROSINEC: Vánoční dárky 

 Velice děkuje paní Keřkové, která opět v letošním roce přichystala balíčky pro naše klienty v DPS Čechově ulici 454. Nejen my, ale i naši klienti mají velikou radost. DĚKUJEME.

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

 

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek

 

PROSINEC: Vánoce

Doba Vánoc je nejen o pomoci fyzické, ale i materiální.

 

Děkujeme ČČK, Dobrovolným hasičům města Písek a všem ostatním firmám, organizacím a jednotlivcům, kteří si vzpomněli na naše zaměstnance a klienty a podpořili nás v této nelehké době. Poděkování patří i organizaci Athelas – domácí hospis Písek, který pro naše zaměstnance a klienty věnoval mycí prostředky.

Český červený kříž Písek

Naše věcné dary putují nejen našim klientům, kterým každoročně rozdáváme Mikulášskou nadílku, ale také myslíme na naše vedoucí členky z místních skupin a dobrovolníky.

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Jelikož se náš tým rozrostl i o nového člena, pejska Budddyho, mysleli jsme letos i na pejsky v píseckém útulku, kam jsme věnovali pelíšky a drobné dárky. 

   Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek

 

LISTOPAD: POMÁHÁME PEČOVAT 

Český červený kříž PísekKURZ: MODERNÍ OŠETŘOVATELSTVÍ V PRAXI

Pomáhat pečovat: příprava pomocného personálu ve zdravotnictví má odlehčit zdravotnickému systému.

 

ČČK pořádá jednodenní kurzy, v nichž se uchazeči seznámí s jednoduchými základy péče o nemocného na lůžku – od obstarání osobní hygieny, přes podávání stravy až po komunikaci s nemocným. Získané dovednosti mohou v případě potřeby být využity těmito dobrovolníky či brigádníky v nemocnicích, sociálních zařízeních nebo prostě i doma při péči o blízké. To všem pomůže odlehčit v případě potřeby zdravotnickému sytému.

Podrobné informace, podmínky přijetí do kurzu a samozřejmě i přihlášení do kurzu najdou zájemci na www.zladnemete.cervenykriz.eu

Od 5. 12. vždy každou sobotu od 10.00 hod. v zasedací místnosti OS ČČK Písek, Čechova 454, Písek.

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

 

LISTOPAD: Bezpříspěvkové dárcovství krve 

Český červený kříž PísekI když v II. vlně kovidové nemůže pořádat Slavnostní oceňování dárců krve, přesto na dárce nezapomínáme.

 

 

Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

 

 ZÁŘÍ: Slavnostní poděkování 

Český červený kříž PísekNeděle 13.09.2020 byla dnem, kdy své držitele našly medaile Děkujeme, které společný projekt Českého červeného kříže a České mincovny určil těm, kteří - ať již jako dobrovolníci, členové či zaměstnanci humanitárních organizací, zaměstnanci sociálních služeb, zaměstnanci státní správy a samosprávny, nebo jako zdravotníci, hasiči a policisté - obětavě a nad rámec svých pracovních či služebních povinností se spojili, aby jiní lidé netrpěli nebo aspoň trpěli méně, a zapojili se na jaře letošního roku do "boje" s novou nákazou Covid-19.

Z Píseckého regionu toto ocenění získal Lukáš Nebes a my jsme velice rádi! 

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

 

Další kandidáti se nyní vybírají a budou oceněni na písecké radnici za přítomnosti vedení města Písek.

 

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek

 

 ZÁŘÍ: Členky MS ČČK Písek pořádali pro své členy zájezd 

Český červený kříž Písek

V září naše členky a členové z MS skupin ČČK Písek pořádali poznávací zájezd a to na Jízdárnu, která je největší v ČR a druhá po Vídeňské jízdárně ve střední Evropě. Jízdárna je třípodlažní objekt s pozoruhodným krovem. Dále se podívali na zámek Bor, který byl původně vodním hradem a svoji romantickou podobu získal rozsáhlou pozdě gotickou přestavbou na zámek. A poslední zastávka je čekala na Vodním hradě Švihov, což byla původně tvrz a v 15. století přestavěná na vodní hrad, který byl své době nedobytný. Dle slov našich aktivních členů, převážně seniorů a seniorek se zájezd vydařil, bylo krásné počasí a díky průvodci se všichni i hodně zasmáli.

Je veliká škoda, že ostatní zájezdy, Akademie III. věku a další akce byli z důvodů současné situace zrušeny. Doufáme, že tato nepříjemná „Covidová doba“ brzy skončí a opět budeme moci s našimi seniory plánovat nové akce.

 

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek

 

 ZÁŘÍ: Pomoc a výuka PP na Adaptačních kurzech

Český červený kříž PísekInstruktoři a členové MS skupin ČČK Písek se stali v měsíci září součástí realizačních týmu na adaptačních kurzech, které pořádali dvě střední školy a to Gymnázium Písek a SOŠ a SOU Písek. Kromě výuky první pomoci se také mohli zapojit do různých her a pomáhat při výletech do přírody.

 

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

 

SRPEN: Letní cvičení III. MÍSTNÍ SKUPINY 

Český červený kříž PísekLetní cvičení 3. místní skupiny V rámci pravidelného vzdělávání absolvovali někteří mladí zdravotníci z 3. MS ČČK Písek dvoudenní cvičení, které skupina pro své mladší členy připravila. Cvičení bylo zaměřené na poskytování první pomoci při život ohrožujících stavech, rozšíření znalostí o zdravotnických přístrojích a jejich použití či řešení hromadných neštěstí a mimořádných událostí. Důraz byl taktéž kladen na správnou komunikaci se zraněnými a (i díky tomu) včasné rozpoznání závažných neúrazových stavů či jiných skrytých zranění. Všichni účastníci zvládli připravené simulace vyřešit bez problémů a ukázali tak nejen své dovednosti v oblasti první pomoci, které si tímto cvičením jistě zase rozšířili, ale i schopnost vzájemné týmové spolupráce.

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Filip Sobotka, III. MS ČČK Písek

 

SRPEN: Ukázky první pomoci na ZŠ E. Beneše Písek 

Český červený kříž PísekV pondělí 3. 8. se několik členů 3. MS ČČK Písek vypravilo na příměstský tábor pro I. stupeň Základní školy E. Beneše Písek představit dětem základy první pomoci. V prvním ranním bloku se děti dozvěděly, jak ošetřit masivní i drobné krvácení, co dělat při bezvědomí či dušení se cizím tělesem nebo jak se používá AED při resuscitaci. Ve druhém bloku si vyzkoušely zajištění bezpečnosti při autonehodě a seznámily se se základy obvazové techniky. Na závěr jsme zájemcům namaskovali různé řezné rány a modřiny, což se setkalo s velkým ohlasem. Malí posluchači byli moc šikovní a my doufáme, že celé dopoledne pro ně bylo stejně příjemné jako pro nás. 

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Soňa Valdaufová, III. MS ČČK Písek

 

SRPEN: Záchranné pomůcky u řeky Otavy 

MALÉ PROJEKTY, KTERÉ MĚNÍ MĚSTO K LEPŠÍMU

Český červený kříž PísekDne 4. 8. 2020 byl slavnostně představen projekt, který za pomoci OS ČČK Písek, Města Písek a Dobrovolných hasičů města Písek zrealizoval Lukáš Nebes.

Autory projektu se stali dva chlapci ze žákovského parlamentu v Písku Dominik Brousil a Leonard Doskočil, kteří zachránili život dítěte propadlého do ledu, a právě od nich vzešel návrh na zvýšení bezpečnosti kolem řeky. Za pomoci Lukáše Nebesa byly vytipovány lokality, obstarala se veškerá povolení, zakoupily se záchranné pomůcky a nechaly se zhotovit informační cedule, které hradil Oblastní spolek ČČK Písek v rámci propagace kurzů první pomoci.

Doufejme, že se tyto pomůcky nebudou muset nikdy použít a pokud už k tomu dojde, snad pomohou zachránit životy lidí.

 

Záchranné pomůcky jsou umístěné: 

1. Ostrov

2. Jez

3. Náplavka - pod cukrárnou u mostu

4. Pod Kulturním domem u Nového mostu

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

 

ČERVENEC: Ukázky první pomoci na letním táboře v Zálší

Český červený kříž PísekDne 13. 7. 2020 se naše mládež MS ČČK III. rozhodla účastnit letního tábora v Zálší, kde dětem představili první pomoc. Akce se účastnilo na třicet dětí pod dozorem Filipa Sobotky a my doufáme, že si tento den všichni užili.

 

 

   Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

 

 ČERVENEC: Dětský den v Čížové

Český červený kříž Písek

Dne 4. 7. 2020 se od 14.00 hod. konal DĚTSKÝ DEN v Čížové, kde nemohl chybět ani stan ČČK. Děti se zde pomocí her učili první pomoc. Za nasbírané body poté mohli získat mnoho cen nebo se nechat například namaskovat našimi profesionálními maskéry. Stanovištěm prošlo na 67 účastníků.

 

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

 

ČERVEN: PODĚKOVÁNÍ 

 Touto cestou děkujeme za velikou finanční/materiální/humanitární pomoc a podporu

  • Nadaci ČEZ
  • ČČK
  • Nadaci Karel Komárek Family Foundation
  • Jihočeskému kraji

Český červený kříž Písek         Český červený kříž Písek     

Český červený kříž Písek     Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

 

ČERVEN: ŠKOLENÍ ZDRAVOTNÍCH SESTER

Český červený kříž PísekDne 11. 6. 2020 proběhlo školení zdravotních sester a zapojení do nového projektu NUTRICIA.

 

 

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

 

 KVĚTEN: KURZ ZZA 

Český červený kříž PísekV březnu před dobou Covid-19 probíhal zdravotnický kurz ZZA, který 16 účastníků úspěšně ukončilo poslední víkend v květnu. Všem účastníkům gratulujeme.

Zdravotník zotavovacích akcí (41 hodin)

ČČK má na výuku zdravotníků zotavovacích akcí akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Absolventi tohoto kurzu jsou podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, oprávněni vykonávat zdravotníky na zotavovacích a podobných akcích a školách v přírodě.

Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

 

KVĚTEN: VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ 2020

Český červený kříž PísekDne 28. 5. 2020 se na OS ČČK Písek konala od 13.00 hod. Dozorčí rada, Výkonná rada a od 14.00 hod. následovalo Valné shromáždění.

Valného shromáždění se účastnili delegáti z devíti MS, hosté a daňový poradce, který všechny informoval o finančních záležitostech OS ČČK Písek. Tento den po rezignaci na funkci předsedy VR, z důvodu vysokého věku, byla navržena a zvolena nová předsedkyně a místopředsedkyně výkonné rady a stejně tak byli zvoleni dva noví členové do dozorčí rady. Kromě voleb se dále řešil aktuální program na rok 2020, působení humanitární jednotky a realizované a plánované akce MS. Poté byla možnost oslavit krásné narozeniny člena VR pana Jaroslava Putschögla, který slavil své 81. narozeniny. 

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek

 

KVĚTEN: POMÁHÁME JI JINAK 

Český červený kříž PísekV průběhu měsíce května pomáhali mladí členové z MS VII. pod vedením Ing. Bc. Karla Dvořáka v Milevsku vyklízet byt, na který zůstala paní úplně sama. Všem moc děkujeme.

 

 

Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek

 

KVĚTEN: SPONZORSKÉ DARY 

Český červený kříž PísekV průběhu měsíce května k nám dorazily sponzorské dary, které tak mohli potěšit naše dobrovolníky a členy, kteří pomáhali v době Covid-19 a samožřejmě jsme nezapomněli ani na naše klienty v DPS. Mockrát děkujeme ČČK Praha!!!

 

 

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek

 

DUBEN: SPONZORSKÝ DAR

Český červený kříž PísekDěkujeme paní Kotrbaté za dovoz sponzorského daru v podobě 150 ks velikonočních perníčků pro naše seniory v Domě s pečovatelskou službou v Čechově ulici 454.

 

 

 

Všem přejeme klidné a pohodové Velikonoce!!!

Tým OS ČČK Písek

 

 

DUBEN: POMOC DRUHÝM 

Aktuální pomoc seniorům

Český červený kříž PísekOS ČČK Písek šije roušky, pomáhá s jejich rozvozem, dále rozváží seniorům rukavice, dezinfekční přípravky, pomáhá s donáškou nákupu, která je určená osamoceným seniorům a seniorům, jejíž rodina v současné době z nějakého důvodu nemůže pomáhat (nemoc nebo vzdálenost). Pomáhají jednotliví dobrovolníci, Skauti, členové a zaměstnanci OS ČČK Písek, kterým je více jak 18 let a mají podepsané čestné prohlášení a jsou ochotni pomáhat druhým lidem a vědí, co je zodpovědné chování. Vždy budou mít na sobě roušku, rukavice a nevcházejí k lidem do bytů.

Agentura domácí zdravotní péče funguje stále v nepřetržitém režimu. V současné době máme 10 zdravotních sester v terénu a pracují i o sobotách a svátcích. Stejně tak fungují Doplňkové služby a stálá služba v Domě s pečovatelskou službou v Čechově ulici 454.

 

Oblastní spolek Českého červeného kříže Písek ve spolupráci s veřejností a Dobrovolnými hasiči města Písek podpořili domov pro seniory v Břevnici zasažený koronavirem.

 

Díky facebookovým stránkám „Roušky v Písku“ vzešel od Anny Vodsloňové nápad pomoci seniorům, kteří jsou aktuálně v tíživé životní situaci v domově pro seniory v Břevnici. Tento nápad se setkal s podporou veřejnosti a za pomoci Dobrovolných hasičů a OS ČČK Písek dali dohromady rukavice, roušky, křížovky, knížky a mnoho dalších dobrot, které dobrovolní hasiči a členové ČČK v pátek 3. 4. 2020 odvezli klientům a zaměstnancům do Břevnice. Každý, kdo se na této akci podílel, zaslouží velké poděkování!

Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

 

BŘEZEN: POMOC DRUHÝM 

Český červený kříž PísekPojďte se podívat, jak v těchto dnech pracují zdravotní sestry píseckého červeného kříže

Mnozí z nás dodržují karanténu. Většinu času sedíme doma a vymýšlíme, čím si ukrátíme čas. Kdo však jede naplno a možná víc než kdykoli před tím, jsou zdravotníci. A to prý ten největší pracovní nápor teprve očekávají. V jakém režimu nyní funguje červený kříž se dozvíte v tomto videu. Avšak organizací, které se věnují zdravotnické, pečovatelské a další humanitární práci je v Písku více. My se pokusíme představit i jejich činnost, protože si všechny zaslouží naši pozornost a respekt za to co dělají.

Český červený kříž Písek

https://www.youtube.com/watch?v=J4SrB47zxdg&fbclid=IwAR0e5oAmTCQ-_vg-5lX_BE4Ub-1-Asw_UF6zmVUpFNjzWpXwGT3BzvkaVMA

 

Jiří Klokočka, Město Písek

 

BŘEZEN: POMOC DRUHÝM

Český červený kříž PísekDěkujeme firmě Leifheit z Blatné za šité roušky, Laďce Bečkové a celé její rodině a dalším jednotlivcům, kteří pomáhají šít, roznášet roušky a informovat seniory v této nelehké době. Nejsme v tom sami, děkujeme!!!!

 

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

 

 BŘEZEN: ROUŠKY PRO ZDRAVOTNÍKY A SENIORY

Český červený kříž PísekDěkujeme Athelasu za ručně šité roušky pro naše zaměstnance, členům ČČK a rodině Putnových za šití roušek pro naše zaměstnance a obyvatele z Domu s pečovatelskou službou a děkujeme Jiřímu Černému a jeho rodině za dovoz jednorázových roušek.

 

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek

 

BŘEZEN: POMOC DRUHÝM LIDEM!!!!

 V současné době

JE NUTNÁ POMOC RODINY A SOUSEDSKÁ VÝPOMOC!!!

Pokud potřebujete donášku NÁKUPU do bytu, která je určená osamoceným seniorům a seniorům, jejíž rodina v současné době z nějakého důvodu nemůže pomáhat (nemoc nebo vzdálenost) neváhejte se obrátit na telefonní číslo, rádi Vám pomůžeme:

OS ČČK Písek zajišťuje zejména sídliště Dukla a okolí Čechovy ulice.

Telefon: 382 213 186

Obědy zajišťuje Městské středisko sociálních služeb města Písek formou rozvozu obědů více informací: Bc. Lenka Pekárková, Dis 382 213 974

Sběrné místo roušek je v Athelas – Domácí hospic vedle Nemocnice Písek

Pomáhají jednotliví dobrovolníci, Skauti, zaměstnanci OS ČČK Písek, kterým je více jak 18 let a mají podepsané čestné prohlášení a jsou ochotni pomáhat druhým lidem a vědí, co je zodpovědné chování. Vždy budou mít na sobě roušky a nevcházejí k lidem do bytů.

Český červený kříž Písek

Josef Zajíček:

Zdravím přátelé, po telefonické domluvě s Oskar Šimčík jsem se rozhodl také přiložit ruku k dílu, aby toho naši kolegové neměli moc.

ROZVOZ NÁKUPŮ
Ode dne 17.3.2020 budu osobně zajišťovat rozvoz nákupů seniorům z Písku a přilehlého okolí. Pokud vám je více než 65 let, jste z jižních Čech a nemůžete si sami nákup zajistit, objednávejte na tomto telefonním čísle: 607 410 183. Rozvoz nákupů je ZDARMA. Samozřejmě budu při předání nákupu vybaven ochranou rouškou a rukavicemi.

KDO SI MŮŽE OBJEDNAT? Každý z Písku a přilehlého okolí, komu je více než 65 let a nemá možnost nakoupit si sám.

NA TELEFONNÍM ČÍSLE: 607 410 183

OD KOLIKA DO KOLIKA? Objednávejte denně mezi 14. - 18. hodinou

Váš nákup Vám doručím nejpozději do 24 hodin. O dodávce nákupu budete informováni individuálně telefonicky.

Pomáháme Jihočechům v nouzi!

Prosím o sdílení!!!

 

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek

 

ÚNOR: Koronavirus 

Zde najdete důležité informace: 

https://www.khscb.cz/view.php?cisloclanku=2020020016

 

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek

 

ÚNOR 2020: Výroční schůze MÍSTNÍCH SKUPIN

Český červený kříž PísekDne 19. 2. 2020 proběhla výroční schůze místních skupin ČČK. V současné době má Oblastní spolek ČČK Písek na 429 členů převážně seniorského věku, kteří se stále aktivně setkávají a spolupracují na mnohých akcích pořádaných místní organizací. Při této příležitosti k nám zavítala Vedoucí oddělení sociální práce a pomoci, paní Mgr. Zuzana Staffová, která seznámila seniory s poskytovanými službami v píseckém regionu.

Český červený kříž Písek  Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek

 

LEDEN - ÚNOR 2020: Výuka první pomoci

Český červený kříž PísekDne 14. 2. 2020 členové Místní skupiny ČČK III. pod vedením Filipa Sobotky navštívili dětí ze 3. Mateřské školky T.G.M., kde se společně učili zásadám první pomoci.

 

 

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek