☰ menu
×Aktuality a články Aktualita a články Činnost 2023 Činnost 2022 Činnost 2021 Činnost 2020 Činnost 2019 V. - XII. Činnost 2019 I. - IV. Činnost 2018 Plán na rok 2024 Ke stažení Ke stažení Ke stažení Přihlášky Přihlášky Přihlášky Naše služby Domácí zdravotní péče Kurzy první pomoci Ošacovací středisko Půjčovna zdravotnických a jiných pomůcek Dárcovství krve JÓGA pro seniory Letní tábory Soutěže Mladých zdravotníků Připravujeme Připravujeme Akce na aktuální měsíc Pomáhejte s námi Pomáhejte s námi Pomáhejte s námi Kontakt Kontakt Kontakt
 

„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“

Pomáhejte s námi

Děkujeme všem našim partnerům a sponzorům, i mnoha dalším nejmenovaným dárcům. Bez Vás bychom nemohli dobře pomáhat!

Český červený kříž Písek

 

Český červený kříž Písek                                 Český červený kříž Písek                                 Český červený kříž Písek         

Český červený kříž Písek           Český červený kříž Písek          Český červený kříž Písek

 

 

                          Český červený kříž Písek                               Český červený kříž Písek

 

Český červený kříž Písek

            Ondřej Krejčí, fotograf

 

Podpořit OS ČČK můžete
  • členstvím ČČK
  • věcnýn darem
  • finančním darem

Na veškeré příspěvky rádi připrávíme potvrzení nebo darovací smlouvu. 

Staňte se členem ČČK Písek 

Na OS ČČK Písek uvítáme nové členy ČČK Písek. Nejvíce budeme rádi za pomoc při organizování soutěží Mladých zdravotníků nebo zdravotnických kurzů, kterých se každoročně účastní stovky žáků ze základních škol v okrese Písek ve věku 6 až 16 let. Mimo jiné budeme velice rádi za pomoc seniorům, kterým je poskytována naše odborná péče. Jedná se zejména o procházky, povídání, čtení, vyrábění, zpívání apod.

Pokud byste měli o členství ČČK Písek zájem, kontaktujte, prosím naší Vedoucí odboru programové činnosti Mgr. Petru Vítkovou na telefonu 776 628 337, popřípadě osobě denně od 8.00 do 14.00 hod. na Úřadu Oblastního spolku ČČK Písek. 

Jak se stát členem ČČK Písek

Členem ČČK Písek může být každá fyzická osoba starší 6ti let, která jse státním občanem České republiky nebo právnická osoba, která má sídlo v České republice, ztotožňuje se s principy, cíli, úkoly a posláním ČČK, aktivně je naplňuje nebo přispívá k jejich naplňování prostřednictvím některé činnosti ČČK, obvykle v místních skupinách ČČK. 

Příspěvek ŘÁDNÉHO ČLENSTVÍ ČČK Písek je  200,00 Kč za rok, senioři nad 65 let 100,00 Kč.

Forma ČESTNÉHO ČLENSTVÍ se uděluje osobám, které mimořádným způsobem svojí činností přispějí k rozvoji OS ČČK Písek.

Pro bližší informace prosím kontaktuje ředitelku Úřáda Oblastního spolku ČČK Písek: Mgr. Petru Vítkovou, 382 213 186

Podpořte nás věcným darem

Máte-li nadbytek nepoužívaných nebo starších věcí či neprodala Vaše firma všechny výrobky nebo máte-li kazové zboží, které nelze dát na trh, rádi tyto věci uvítáme zejména v našem Ošacovacím středisku na Velkém náměstí č. 118 či na Úřadu Oblastního spolku ČČK Písek v Čechově ulici č. 454/11, jedná se zejména různé ošacení, pokrývky, deky, ručníky a v neposlední řadě jsou nutné čistící a hygienické prostředky a jiné. 

Podpořte nás finančním darem
Podpořte naší činnost finančním příspěvkem! Díky Vašim darům můžeme zkvalitnit péči o naše klienty a rozšířit aktivity v oblasti zéjmena sociální práce. Přispívat můžete převodem na účet 3731271/0100 u Komerční banky nebo peněžním darem přímo na Úřadu Oblastního spolku ČČK Písek v Čechově ulici č. 454/11.