☰ menu
×Aktuality a články Činnost 2022 Činnost 2021 Činnost 2020 Činnost 2019 V. - XII. Činnost 2019 I. - IV. Činnost 2018 Plán na rok 2022 Ke stažení Ke stažení Ke stažení Přihlášky Přihlášky Přihlášky Naše služby Domácí zdravotní péče Kurzy první pomoci Ošacovací středisko Půjčovna zdravotnických a jiných pomůcek Dárcovství krve JÓGA pro seniory Letní tábory Soutěže Mladých zdravotníků Připravujeme Připravujeme Akce na aktuální měsíc Pomáhejte s námi Pomáhejte s námi Místní skupina ČČK ZÁHOŘÍ Místní skupina ČČK Písek III. Místní skupiny VIII., IX., X. a Akademie III. věku Kontakt Kontakt Kontakt
 

„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“

Domácí zdravotní péče

Oblastní spolek Českého červeného kříže Písek od roku 1993 provozuje „Agenturu domácí zdravotní péče v domácnostech klientů v píseckém regionu“, kterou realizujeme na základě doporučení praktického lékaře nebo na doporučení z nemocnice po ukončení hospitalizace.

NABÍZÍME

Standardní a speciální služby pacientům propuštěných z nemocničního léčení a nemocným v domácím ošetření.

Jsou to služby na odborné úrovni, poskytované profesionálními zdravotníky v píseckém regionu.

 

Péče je hrazena ze zdravotního pojištění!!

Zahrnuje komplexní péči o částečně či plně imobilní klienty, kam patří:

  • nácvik soběstačnosti
  • převazy pooperačních ran, bércových vředů a dekubitů
  • aplikace inzulínu, nácvik a zaučování samostatné aplikace inzulínu
  • péče o stomie
  • péče o permanentní močové katetry
  • výměny močových cévek
  • příprava a podání léků
  • odběry krve, moči a dalšího biologického materiálu

V terénu v současné době máme 10 zdravotních sester, které pracují 12 hodin denně i o sobotách a nedělích a svátcích.

 

Jsme k této péči plně vybaveni kompenzačními a zdravotními pomůckami, které také půjčujeme veřejnosti. 

 

„Domácí ošetřovatelskou službu“ žádejte při propuštění z nemocničního léčení a nebo u svého praktického lékaře!!!

 

Dále pak: 

V malometrážních bytech pro seniory v Čechově ulici 454/11 v Písku mimo zdravotní péči poskytujeme výkony služeb osobního charakteru, pro osobní hygienu a péči o domácnost. 

Cílem obou služeb je překonat tíživou situaci klienta v rodině, zabránit jeho vyřazení z běžného života, navodit pocit bezpečí a dopomoci mu k udržení co největší soběstačnosti v domácím prostředí. 

Nabídka úkonů a jejich úhrad je k dispozici na adrese Oblastního spolku ČČK Písek, bližší informace lze získat na Úřadu Oblastního spolku ČČK Písek, 382 213 186