☰ menu
×Aktuality a články Aktualita a články Činnost 2023 Činnost 2022 Činnost 2021 Činnost 2020 Činnost 2019 V. - XII. Činnost 2019 I. - IV. Činnost 2018 Plán na rok 2024 Ke stažení Ke stažení Ke stažení Přihlášky Přihlášky Přihlášky Naše služby Domácí zdravotní péče Kurzy první pomoci Ošacovací středisko Půjčovna zdravotnických a jiných pomůcek Dárcovství krve JÓGA pro seniory Letní tábory Soutěže Mladých zdravotníků Připravujeme Připravujeme Akce na aktuální měsíc Pomáhejte s námi Pomáhejte s námi Pomáhejte s námi Kontakt Kontakt Kontakt
 

„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“

Domácí zdravotní péče

Oblastní spolek Českého červeného kříže Písek od roku 1993 provozuje „Agenturu domácí zdravotní péče v domácnostech klientů v píseckém regionu“, kterou realizujeme na základě doporučení praktického lékaře nebo na doporučení z nemocnice po ukončení hospitalizace.

NABÍZÍME

Standardní a speciální služby pacientům propuštěných z nemocničního léčení a nemocným v domácím ošetření.

Jsou to služby na odborné úrovni, poskytované profesionálními zdravotníky v píseckém regionu.

 

Péče je hrazena ze zdravotního pojištění!!

Zahrnuje komplexní péči o částečně či plně imobilní klienty, kam patří:

  • nácvik soběstačnosti
  • převazy pooperačních ran, bércových vředů a dekubitů
  • aplikace inzulínu, nácvik a zaučování samostatné aplikace inzulínu
  • péče o stomie
  • péče o permanentní močové katetry
  • výměny močových cévek
  • příprava a podání léků
  • odběry krve, moči a dalšího biologického materiálu

V terénu v současné době máme 10 zdravotních sester, které pracují 12 hodin denně i o sobotách a nedělích a svátcích.

 

Jsme k této péči plně vybaveni kompenzačními a zdravotními pomůckami, které také půjčujeme veřejnosti. 

 

„Domácí ošetřovatelskou službu“ žádejte při propuštění z nemocničního léčení a nebo u svého praktického lékaře!!!

 

Dále pak: 

V malometrážních bytech pro seniory v Čechově ulici 454/11 v Písku mimo zdravotní péči poskytujeme výkony služeb osobního charakteru, pro osobní hygienu a péči o domácnost. 

Cílem obou služeb je překonat tíživou situaci klienta v rodině, zabránit jeho vyřazení z běžného života, navodit pocit bezpečí a dopomoci mu k udržení co největší soběstačnosti v domácím prostředí. 

Nabídka úkonů a jejich úhrad je k dispozici na adrese Oblastního spolku ČČK Písek, bližší informace lze získat na Úřadu Oblastního spolku ČČK Písek, 382 213 186